Gå til sidens hovedinnhold

Etnedal kommune – Manglende utvikling

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Etnedal FrP jobber med utvikling av det lokale næringslivet for å stoppe den store reduksjonen av innbyggere og fraflyttingstrenden i kommunen.

Etnedal FrP hadde i vinter gleden av å få besøk av Carl I. Hagen og Lars Rem (1. og 2.-kandidat Oppland valgkrets til stortingsvalget) samt Tor André Johnsen (stortingsrepresentant og 1.-kandidat Hedmark valgkrets til stortingsvalget). Programmet gikk fra morgen til kveld med 3 bedriftsbesøk (hvorav en reiselivsbedrift) og åpent møte i samfunnshuset på kvelden.

Målet med møtet var utvikling og tiltak i kommunen, som har lavt innbyggertall etter stor nedgang gjennom mange år. Befolkningsutviklingsplanen viser at dette vil fortsette slik og i verste fall synke enda raskere. Tiltak må derfor gjøres raskt, skal kommunen reddes på sikt etter Etnedal FrP sin vurdering. Kommunens økonomi viser tydelig det, hvor det er skåret mye ned gjennom flere år, og vi er i «evig» nedtaking av driftskostnader. Det er altfor lite midler til å satse i nødvendig omfang for å oppnå utvikling. Kommunen framstår derfor som passiv sammenlignet med kommuner som har langt bedre økonomi og dermed muligheter.

Etnedal FrP hadde noen tanker vi ville ta opp med våre tre gjester. Generell næringsutvikling med å ta vare på og gjerne utvide eksisterende bedrifter, samt tilrettelegge for nye bedrifter innenfor bransjer vi både har og mangler i dag.

Vi drøftet m.a. om det er mulighet for å finne trase for snøscooter med start i område Bakkebygda og i beste fall fram til Beitostølen. Det er en forutsetning for oss å finne område der traseen vil gi minst mulig sjenanse for skiturister og andre som vil oppleve fjellet. Det er store fjellområder så vi mener dette bør sjekkes ut muligheten av. Det vil i tilfelle være en lang prosess med avklaringer med grunneiere og myndigheter, planarbeid med tilhørende høringsrunder m.v. ut fra det som kreves, selvsagt. Vi har sett til andre kommuner som har åpnet noe opp for snøscootertraseer. Vi håper på samarbeide med Etnedal SP om dette, som også har med snøscooterområde i sitt program for inneværende kommunestyreperiode. I vår vurdering for dette som næringsvirksomhet, legger Etnedal FrP også vekt på at det gir tilbud for dem som har nedsatt helse og handikappede som enten kan kjøre selv, dersom de er i stand til det, eller bli kjørt. Livskvalitet for alle er viktig. Carl I. Hagen var positiv til at snøscooterløype kan være et av mange næringstiltak, og han anbefalte oss å jobbe/utrede nærmere for å se om dette er mulig og om det kan gi ønsket tilbud for dem som etterspør det og tilstrekkelig økonomisk overskudd.

Det elendige fylkesveinettet som fastboende, fritidsbeboere, næringslivet, skolebusser, utrykningskjøretøy, gående og syklende m.v. sliter med og som utgjør fare for de veifarende er gjentakende tema hos oss. Det mottas mange klager på veiene og dette er kanskje den største hemskoen for utvikling. Dette ble selvsagt drøftet.

Tidligere Oppland fylkeskommune og nå Innlandet fylkeskommune tar ikke ansvar i vår kommune og vegsaker prøver FrP sammen med andre partier i kommunen å løfte gang på gang. Av strekningene Høljarast – Bruflat og Bruflat – Tonsåsen (Sanatoriesvingen), som ble brukt som omkjøring ved arbeidene på Fv. 33, og ble ytterligere forringet, ble bare førstnevnte utbedret i 2020. Bruflat – Tonsåsen er svært dårlig, og det vitner om mangel på faglig innsikt og/eller politisk vilje når denne ikke ble tatt med samtidig. Vi venter fortsatt i år, hva skjer?

Steinsetbygdvegen har vært et kapittel for seg i mange år (er begrepet veg så vidt at det kan kalles veg, spør vi oss?), som er hovedferdselsåre gjennom kommunen og fram til regionsenteret Fagernes. Denne er omtalt flere ganger i avisene og er selvsagt med som høyest prioritert i innspillet fra kommunen til Handlingsplanen for fylkesveier i neste periode. Så langt ser det ikke ut som den kommer med i Handlingsplanen i det hele tatt. FrP sin medlem i Utvalget for samferdsel, Lars Rem, foreslo for utvalget å ta en befaring av Steinsetbygdvegen, men fikk ikke gehør, ikke engang av Valdres sin representant, SP ordfører Haldor Ødegård i Vestre-Slidre. SP er største partiet i Etnedal og samlet i Valdreskommunene, og hvorfor jobbes det ikke for en helt nødvendig sak som dette av Valdres sin representant?

Vi er glade for at Carl I. Hagen, Lars Rem og Tor André Johnsen, deler vårt engasjement for vår situasjon og bistår oss med å finne utviklingsmuligheter.

FrP er opptatt av at alle grupper skal ivaretas og at tiltak og løsninger skal oppnås ved gode prosesser med respekt for hverandre.

Å benevne en av historiens beste politikere uansett parti i Norge som rabagast, som Bjørn B. Jacobsen gjør i OA, er helt ut av proporsjoner, og antas brukt for å skape oppmerksomhet altså en PR- strategi. Jeg regner med at folket gjennomskuer dette. Det er ingen parti i Norge som er mer næringsvennlig enn FrP. Partiet jobber for lavere skatter og avgifter for næringslivet, fjerning av bompenger, fjerning av fordeler som utenlandske firmaer har i forhold til Norske og innføring av reduksjoner for norske firmaer, alt for å gi best mulig forhold for norske bedrifter. Etnedal FrP skal opptre mer anstendig og ikke ta slikt ord i bruk som Bjørn B. Jacobsen gjorde om Carl I. Hagen. Etnedal FrP vi imidlertid anbefale at Bjørn B. Jacobsen som PR-rådgiver tar seg tid til å sette seg inn i politikken før han skyter fra hoften.

Vi er trygge på at Carl I. Hagen evner å sette seg inn i sakene i Oppland, som han allerede har vist gjennom nominasjonskampen til lista for Oppland valgkrets til Stortinget og valgkampen så langt, m.a. med mange besøk i Oppland. Stem FrP 13. september.


Kommentarer til denne saken