Vi er inne i tredje uke i barnehagestreiken og mandag i uke 43 ble streiken trappet opp ytterligere. 1300 barnehagelærere fra Utdanningsforbundet er tatt ut i streik i snart 20 kommuner og godt over 100 barnehager, og det utvides med stadig flere områder. Det rapporteres om stor streikevilje blant de ansatte, og om foresatte som støtter streikegrunnlaget fullt ut. I uke 42 gjennomførte lokale tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Innlandet støttemarkeringer utenfor barnehager i flere kommuner.

De streikende barnehagelærerne streiker for retten til en anstendig pensjon. For Utdanningsforbundet Innlandet er det overrakende at dette er problematisk og kontroversielt. Retten til en pensjon som sikrer like gode pensjonsvilkår som de ansatte i offentlige barnehager er et rettferdig, solidarisk og ikke minst nødvendig krav.

Rettferdig fordi retten finnes innenfor andre tariffområder, ikke bare i det offentlige. Andre private barnehager som ikke er organiserte i PBL, gir sine ansatte den livslange AFP-ordningen som vi nå kjemper for. Av de nesten 3 000 private barnehagene i Norge er ca. 2 000 av dem organisert i PBL. Det vil si at svært mange ansatte i barnehagene har andre pensjonsvilkår enn kollegaer i samme kommune eller rett borti veien. Slik kan vi ikke ha det.

Solidarisk fordi vi ønsker at folk skal stå lenger i arbeid. Skal man lykkes med pensjonsreformens intensjoner, forutsetter det at alle ansatte har like forutsetninger. At PBL nå ikke vil være med på å opprettholde de avtalene man tidligere har forpliktet seg til, setter våre medlemmer og andre ansatte innenfor tariffområdet i en svært vanskelig posisjon. Ved å innføre den avtalen vi nå streiker for, gir det de ansatte bedre og flere valgmuligheter for hvor lenge de kan stå i jobb.

Det er nødvendig å innføre en slik avtale for å sikre at alle barnehager er like attraktive for arbeidstakerne. Full barnehagedekning er ikke mulig uten de private barnehagene, men de ansatte kan verken brukes som brekkstang finansielt eller brikker i et politisk spill. Siden enigheten i 2019 har ansatte i PBL-barnehager betalt en høyere egenandel av sin lønn enn hva som er vanlig for arbeidstakere. Totalt skal pensjonen ha et innskudd på til sammen 7 %, hvorav 4 % dekkes av arbeidsgiver og 3 % av arbeidstaker der det var enighet om av fordelingen skulle være 5:2 senest fra 1.januar 2023. Våre medlemmer har forholdt seg til avtalen, men nå er det på tide at PBL gjør det samme.

Utdanningsforbundet jobber gjerne sammen med PBL for å sikre full kostnadsdekning. Det ville løst denne situasjonen for alle involverte for å sikre at penger som er bevilget til pensjon går til pensjon.

Ansatte i barnehagene er en allerede underbetalt yrkesgruppe utsatt for store fysiske belastninger. Sykefraværet er høyt og for mange er tvunget til å gå av med pensjon i tidlig alder. Om ikke vilkårene for en livsvarig og god pensjonsordning kommer på plass, vil man bli dobbelt straffet. Det er ikke et anstendig arbeidsliv verdig.