Rundt regnet 4000 studenter er til enhver tid under utdanning ved NTNU Gjøvik. Hvis 19 prosent av dem er direkte misfornøyd med studiestedet, gjelder det veldig mange mennesker. Nå har selvfølgelig ikke alle svart, og mer enn kjønn vet man ikke om de som faktisk har svart på den nyeste landsomfattende undersøkelsen om studentenes helse og trivsel, SHOT-undersøkelsen. Like fullt er resultatet det nærmeste man har en representativ tilbakemelding fra studentene som gruppe.

Pandemien spilte fortsatt i bakgrunnen da fjorårets undersøkelse ble tatt opp, uten at det kan forklare forskjeller mellom studiestedene. For det er dessverre slik at Gjøvik-studentene gir lavere karakter til sin studieby enn for eksempel Hamar og Lillehammer, både når det gjelder kulturtilbudet, helsetilbudet, kollektivtilbudet og utelivstilbudet.

Stedlig leder for Studenttinget bekrefter at de ulike aktørene fortsatt ikke har lyktes godt nok med å lokke studentene de få hundre meterne fra Campus ned i sentrum. Opplevelsen av kulturtilbudet og utelivstilbudet kan selvsagt bli preget av om man i all hovedsak oppsøker det som er av aktiviteter på studenthuset. Men også i disse segmentene er det kunden som har rett. Det nytter ikke å sitte og vente på studentene i sentrum, hvis de ikke finner tilbud der som er attraktive nok. Eller i det minste vet om det som skjer.

Siden fjorårets SHOT-undersøkelse ble gjennomført, er hybelhotellet Studinen i sentrum fylt opp. Før eller senere kommer formodentlig også finansieringen på plass for de planlagte to hybelblokkene i Røverdalen. Dette bidrar til å trekke flere i retning sentrum. Da mangler bare tilbud som skaper høyere trivsel. Det er en utfordring i seg selv, fordi studenter ikke er en kjøpesterk forbrukergruppe. Da må gode krefter gå sammen og prøve ut nye ideer. For det er et faresignal om to av ti studenter fortsatt sier de er misfornøyd med Gjøvik som studieby ved neste utspørring.