Det er et trist bilde av ordfører Bror Helgestad som ruller sammen FAUs banner med et digert kryss over Østre Toten kommunes ambisjon om å bli «Norges beste oppvekstkommune». FAU ved alle grunnskolene i kommunen sto sammen bak den symbolske markeringen foran onsdagens formannskapsmøte. Ordføreren tok imot banneret, men vil selvsagt ikke være med på å sette sluttstrek over ambisjonene. Det synes imidlertid klart at det vil bli verre før det er økonomisk handlingsrom for at det blir særlig bedre.

Bare de fem kommunene i Gjøvikregionen må kutte mer enn 200 millioner kroner for å drive i balanse neste år. Ellers går det ut over reservene, også dette året. Å bruke av pengene i banken, er åpenbart ikke bærekraftig på sikt.

Kutt som monner, vil imidlertid merkes på tilbudene ut til innbyggerne. På Østre Toten har det vært ulike protestaksjoner mot foreslåtte innsparinger som har stor betydning både for Fjellvoll, skoler og barnehager. Både foresatte, barn og pårørende har gode argumenter for sin sak. Derfor er det selvsagt tungt å velge tiltak som oppleves som svekkelse av dagens tilbud. Men den jobben blir ikke noe lettere neste år, eller året deretter.

Det er ikke noe ved de demografiske prognosene og medfølgende utfordringene som tilsier at den økonomiske situasjonen vil være vesentlig lysere i nær framtid. Ei heller at svarene på de vanskelige sakene vil være mindre kontroversielle etter enda ett år med utredninger. Det kan være dyrekjøpt tid politikerne skaffer seg ved å utsette avgjørelser i de store spørsmålene.

I 2030 mener SSB det vil være 170 færre skolebarn og 70 færre barnehagebarn i Østre Toten. Samtidig vil det bli 600 flere eldre, særlig i gruppen 80 til 90 år. Tre av barnehagene skal opp igjen til vurdering ved disse tider neste år. På samme tid vil slaget stå om konseptvalg for framtidig ungdomsskole i kommunen. Dernest står grendeskolestrukturen på agendaen. Det finnes ingen bærekraftig, økonomisk vei utenom. Men inntil videre har regjeringen kjøpt grunnskolen et pusterom. Med flertall for at grunnskoletilskuddet faktisk skal gå til skole, vil de foreslåtte bemanningskuttene kunne reduseres noe.