Jeg er pensjonert energimontør og politisk engasjert. I Norge brukte vi særlig siste halv del av det forrige århundre til å bygge et strømnett for alle. Med like muligheter for bosetting og industri, litt avhengig av geografi, som så mye annet. Smelteverk og annen kraftkrevende industri, ble etablert ved kraftanlegg. Det var et helhetssyn, og gjennomføring etter dette. Prisen var fornuftig for alle, og vi følte at vi jobbet med viktig infrastruktur

Dette er erstattet med et markedsliberalistisk system, som enkelt sagt, flest mulig skal tjene penger på. Et svik mot alle som har hatt jobb i elforsyningen i Norge, under bygging og forvaltning, før Energiloven ble revidert i 1991.

Det begynte så smått med strømsalg-selskaper, istedenfor abonnenter, kunder og pris ble «markedet». E-verk ble slått sammen, effektivitet og AS selskap/konsern skulle gi bedre drift. Men eierne måtte jo også få sin del.

Hvordan kunne det gå til, at en viktig del av vår infrastruktur ble til marked og børs? Og hvorfor klarer ingen å gjøre noe fornuftig med det?

Sviket er nå det siste ¾ året, spredd seg til et helt folk, med dyrere varer og tjenester, delvis på grunn av strømprisen. Og sviket retter jeg mot alle politikere og byråkrater som har jobbet med strømpriser og forholdene rundt dette.

Tre klare spørsmål til slutt:

1. Med hvilken saklig og fornuftig grunn, er Norge delt inn i 5 prisområder?

2. Hva er den forståelige grunn til at pris på strøm og gass følger hverandre?

3. Det er vi innbyggere som har betalt for elektrifisering i Norge, hvorfor er politikere og byråkrater ikke i takt med folket, og handler!

Til slutt til politikere som har gått til valg på å utjevne forskjeller i Norge. Hva sier dere til forskjellen på pris i landet?

Svar utbes fra de som har kunnskapen til det!