Et stort mjøssykehus og et akuttsykehus for 90.000 mennesker

AKUTTSYKEHUS?: Kan Gjøvik bli det nye akuttsykehuset som skal serve cirka 90.000 innbyggere?

AKUTTSYKEHUS?: Kan Gjøvik bli det nye akuttsykehuset som skal serve cirka 90.000 innbyggere? Foto:

Det jobbes videre med et stort nytt mjøssykehus i Innlandet. Og et akuttsykehus, et sykehus for elektive innleggelser og Tynset.

DEL

Onsdag godkjente styringsgruppen for ny sykehusstruktur i Innlandet en ny rapport som beskriver hvordan funksjonene kan fordeles i den nye sykehushverdagen. Sykehuset Innlandet har styremøte fredag 31. januar og skal også ha den samme rapporten opp til diskusjon. Sykehusplanene går dermed over i en ny fase; den der geografien skal bestemmes.

Som OA tidligere har omtalt, slår rapporten fast at Mjøssykehuset vil være det største sykehuset med alle fagområder og samling av spesialiserte funksjoner, inkludert lokalsykehusfunksjoner for et opptaksområde på om lag 250.000 innbyggere. Det legges dessuten opp til et stort akuttsykehus i tillegg til Mjøssykehuset. Dette sykehuset skal ha et opptaksområde på cirka 90.000 innbyggere, noe som har fått politikere fra flere himmelretninger til å reagere og snakke om at planene nå mer ligner en tosykehusmodell.

– Robust sykehusstruktur

Videre sier rapporten at det skal være et sykehus for elektive behandlinger, kort fortalt selvvalgte innleggelser og planlagte operasjoner, og sykehuset på Tynset beholdes med et opptaksområde på cirka 30.000 innbyggere. Det er ikke nå bestemt hvilket av de fire sykehusene som skal ha stråleenheten.

– De beskrevne modellene innebærer en robust sykehusstruktur som gir grunnlag for god og trygg pasientbehandling, kompetanseutvikling, god tilgjengelighet, ivaretakelse av beredskap og mulighet for en balanse mellom ulike deler av sykehusområdets geografi, konkluderer styringsgruppa, som også ser at lokalmedisinske- og distriktspsykiatriske sentre får en mer sentral rolle i den fremtidige samhandlingen mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.

Fakta om framtidens sykehus

■ Helse Sør-Øst utreder framtidens sykehustilbud til Innlandet.

■ En arbeidsgruppe legger nå fram forslag til hvordan funksjoner og senger skal fordeles mellom et hovedsykehus (Mjøssykehuset), et akuttsykehus, et elektivt sykehus (planlagte innleggelser) og lokalmedisinske sentra. Dette skal styrebehandles 5. februar.

■ Neste fase to starter umiddelbart. Her skal det skal vurdere bygg, mulig gjenbruk av investeringer, investeringskostnader, økonomisk bærekraft og hvor disse tilbudene skal ligge.

■ Stor interesse er knyttet til valg av akuttsykehuset. Det vil nødvendigvis bli i et av de eksisterende sykehusene i Gjøvik, Elverum, Lillehammer eller Hamar.

■ Avgjørelsen faller 25. juni.

I tillegge til de fire sykehusene i Innlandet skal det være lokalmedisinske- og distriktspsykiatriske sentre som får en mer sentral rolle i den framtidige samhandlingen mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.

Ser framover

Neste fase i prosessen er å se på bygg og mulig gjenbruk av investeringer, økonomisk bærekraft og lokalisering av de ulike sykehusene.

Det jobbes videre med tre ulike modeller for fordeling av noen av oppgavene mellom de fire sykehusene og det er beregnet at det nye Mjøssykehuset skal ha rundt 600 senger, mens hele strukturen skal ha rundt 850 sengeposter. Samme som behovet som beskrives i dag.

Styringsgruppa har gitt klarsignal til at fase 2, altså arbeidet med bygg, økonomi og lokalisering, kan begynne umiddelbart. Her skal anbefalingene legges fram i juni.

Artikkeltags