Tirsdag lanserte regjeringen med samarbeidspartner Sosialistisk Venstreparti (SV) statsbudsjettet for 2023. Budsjettet forverrer en allerede krevende situasjon for studenter i Norge. Dette vil gå direkte ut over vår psykiske og fysiske helse, og gjøre det vanskeligere å utdanne den neste generasjonen til å skape fremtidens Norge.

Regjeringen og SV kutter i velferdsmidlene til studentsamskipnadene med 30 millioner kroner. Dette er midler som går til psykisk helse, rådgivingstjenester og andre velferdstjenester for studenter. Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse (SHOT) viste i år at 42 prosent av studentene i Norge har psykiske plager. Med slike tall er det vanskelig å forstå hvordan Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV kan stå inne for et kutt som går direkte inn på studenters helsetilbud.

Det er videre foreslåtte å kutte 20 millioner kroner i prosjektmidler gjennom Helse- og omsorgsdepartementet som går til prosjekter i regi av samskipnadene. Prosjekter som retter fokus på hvordan man kan skape gode studentliv, hvordan man skaper en sunnere alkoholkultur, kartlegging av studenters helse og flere andre prosjekter kommer til å rammes av kuttet. Disse prosjektene er med på å få mer kunnskap om hva som skal til for å forbedrestudenters livssituasjon. Uten midlene står man i fare for å ikke kunne lage målrettede og gode tiltak for studenter i tiden fremover.

Regjeringspartiene og SV vil nok kontre på disse kuttene med at de prioriterer studentene på andre områder. Fortsettelse av tannhelsereformen gjennom økt støtte til tannhelse for de mellom 23 og 26 år, samt en økt studiestøtte på 9022 kroner i året, er to viktige seire for studenter. Disse seirene skal vi ta med oss, og de setter vi pris på. Samtidig er studenters studiestøtte fortsatt godt under fattigdomsgrensen i Norge på 247.000 kroner. Det er også et stykke igjen til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden, som Norsk Studentorganisasjon har som mål, og to ganger grunnbeløpet, som SV sikter mot.

Regjeringen og SV har med statsbudsjettet for 2023 nedprioritert studenters helse. Gjennom relativt små kutt i statsbudsjettet har de tatt fra velferds- og prosjektmidler som kunne gått til å gjøre 318.105 mennesker sitt liv bedre. Jeg håper regjeringen og samarbeidspartneren vil gå tilbake på dette så fort det lar seg gjøre, og viser at de tar studenters helse og trivsel alvorlig.