Et sjukehusvedtak med muligheter for Gjøvik

MULIGHETER: – Styrevedtaket i Helse Sør-Øst om et Mjøssykehus gir muligheter for utviklingen av sjukehuset på Gjøvik, ser artikkelforfatteren.

MULIGHETER: – Styrevedtaket i Helse Sør-Øst om et Mjøssykehus gir muligheter for utviklingen av sjukehuset på Gjøvik, ser artikkelforfatteren. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Styrevedtaket i Helse Sør-Øst om et Mjøssykehus gir muligheter for utviklingen av sjukehuset på Gjøvik. I vedtaket heter det at en skal vurdere å beholde ett akuttsjukehus og ett elektivt sjukehus. Elektivt betyr at det her foretas planlagt behandling eller operasjon som utføres på et forhåndsbestemt tidspunkt. I utgangspunktet trodde jeg HSØ ville stramme inn vedtaket noe, men styreleder i HSØ, Svein Gjedrem, ga på styremøtet uttrykk for at en måtte ta hensyn til de investeringer som var gjort i sykehusene de siste årene, blant annet stråleenheten på Gjøvik. På Gjøvik fikk man to nye strålemaskiner i 2015/2016 og levetiden på disse er minst ti år. Men sjølve grunnlagsinvesteringen i form av de to bunkersene gjør at dersom strålemaskin også er behandlingsform i tiden etter at disse maskinene har gjort sitt, så kan det settes inn på Gjøvik.

Hvilke aktiviteter kan en ellers fylle sjukehuset på Gjøvik med? I forbindelse med stråleterapivirksomheten, kan det være naturlig at poliklinikken innenfor kreftbehandling i sin helhet skjer på Gjøvik – mens kreftkirurgien utføres ved det nye Mjøssykehuset. Videre ser jeg muligheter for at en kan samle rehabiliteringsavdelingene Solås og Granheim ved sjukehuset på Gjøvik. Dette er i all hovedsak planlagt behandling som fint kan legges inn i sykehusets lokaler.

Den dagkirurgiske avdelingen på Gjøvik kan bli større og få mer aktivitet dersom vi lykkes med at Gjøvik blir et sjukehus for planlagt aktivitet. Behandlingsmetodene blir stadig bedre og ved å ha et fungerende pasienthotell i tilknytning til sjukehuset kan pasientene komme til sjukehuset dagen før eller samme dag, bli operert/behandlet, og sendt hjem igjen. Skulle det være behov for at pasienter ligger inne til observasjon, er den relativt nye intensivavdelingen på sjukehuset et sted der man kan se for seg en observasjonspost.

Hvis vi ser utenfor våre nasjonale grenser etter tilsvarende sjukehus, vil jeg peke på Vejle og Give sykehus i Danmark. I forbindelse med endringer i sjukehusstrukturen i Danmark er Vejle blitt et spesialsjukehus som er blitt kompetansesenter for planlagt ortopedi, ambulant kirurgi, kardiologi, medisinsk behandling og kreftbehandling. Dessverre øker kreftratene her til lands, og en større fokus på disse områdene som i årene vil vokse i antall pasienter, gir muligheter for sjukehuset på Gjøvik. Vejle sykehus har de siste årene satset på pakkeforløp innen kreft, forskning og kreftbehandling og blitt en spydspiss i dette arbeidet. Der har de fått en arbeidsdeling mellom akuttsykehuset i Kolding som har styrket kvaliteten i behandlingen av både planlagte og akutte pasienter.

Nærheten vi har til universitetsmiljøet på NTNU har et stort og uforløst potensiale i mange sammenhenger. Gitt

Jeg mener vi i det politiske miljøet på Gjøvik og regionen, og herunder inkluderer jeg også Ringsaker, må arbeide aktivt inn imot både Sykehuset Innlandet, Helse Sør-Øst og helse- og omsorgsministeren for å kunne fylle sjukehuset på Gjøvik med mer innhold. Inntil vi har gjort vårt i dette arbeidet, vil jeg derfor si at vi har fått et sjukehusvedtak med muligheter for Gjøvik.

Torvild Sveen

gruppeleder, Gjøvik Senterparti

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken