Et rådhus fylt med jul

I 29 år har rådhuset på Hov i Søndre Land vært sterkt preget av jul andre lørdag i desember.