I hjertet av landet vårt finnes et stykke norsk industrieventyr. For over 100 år siden var Raufoss et lite tettsted på Toten. Nå er det en verdensledende aktør for bærekraftig produksjon og eksport. Vi er et levende bevis på hva norsk industri kan utrette med staten som en aktiv medspiller. Og nå er det på tide å skrive et nytt kapittel for industrieventyret Raufoss.

Med 2600 ansatte, 95 prosent eksportandel og en omsetning på 12 milliarder kroner, har Raufoss Industripark vært med på å skrive norsk industrihistorie. Vi er blitt en verdensledende aktør innenfor videreforedling i vareproduserende industri. Alt dette, og mer til, får vi til sammen med en regjering som heier på oss.

Tidligere i sommer kunngjorde nemlig næringsminister Jan Christian Vestre at reformen Grønt Industriløft også skulle gjelde solenergi og produksjonsindustrien. Dette viste oss på Raufoss at regjeringen vil stå skulder ved skulder med norsk industri. Men for at videreforedlingen i norsk vareproduksjon skal fortsette å vokse, må det gis sikker strømtilgang for bedriftene.

Vestre satte ambisiøse mål for norsk fastlandsindustri med reformen «Hele Norge eksporterer». Målet er en 50 prosent økning i norsk eksport utenom olje og gass innen 2030.

Da er det avgjørende for oss å øke graden av videreforedling, og det innebærer en satsing på vareproduksjon. Vi på Raufoss Industripark eksporterer 95 prosent av produksjonen vår. Skal vi øke produksjonen, vil kraftbehovet også øke. Da er vi avhengige av forutsigbar strømtilgang.

Raufoss vil være en avgjørende medspiller for å nå eksportmålene. Men som alle andre spillere, trenger vi en god bane å spille på.

Årlig går det 32.000 vogntog til og fra Raufoss. Mange av disse skal frakte varer til Oslo havn via Riksvei 4. Ifølge en rapport fra NyAnalyse er Riksvei 4 blant Norges mest sentrale eksportkorridorer. Men veien er i så dårlig forfatning at den regnes som en av Norges farligste veier. Bedrifter har pekt på behovet for bedre veiforhold for å sikre fremtidig vekst.

Skal vi løfte norsk vareproduksjon og nå eksportmålene er vi altså helt avhengig av bedre veier. Da trengs en utbedring av Riksvei 4.

Næringsminister Jan Christian Vestre og regjeringen heier på oss. Men for å virkeliggjøre visjonene som Vestre har skissert for norsk fastlandsindustri og eksport, trenger vi bedre veier og sikker tilgang på strøm.

Vi vet alle at vi ikke har uendelig med råstoffer, og derfor bør det satses mer på videreforedling i norsk vareproduserende industri. Sikrer vi bedre veier og strømtilgang, da vil en grønn industri vokse. Det gjør at vi når eksportmålene, skaper flere arbeidsplasser og mer velferd for hele landet.