Er det skummelt å ville bli bedre? Elisabeth Gjems i Innlandet Bondelag går til frontalangrep på Dyrevernalliansen.

Vi kan berolige med at Dyrevernalliansen slett ikke ønsker å legge ned norsk landbruk. Vi arbeider for å snu landbruket i en mer dyrevennlig retning. Vi jobber for at norsk melk skal komme fra kyr som går i løsdrift og på beite. Vi står på for at det skal lønne seg for bonden å gi grisene bedre plass.

Over hele verden ser vi at fokuset på dyrevelferd øker. Norge ligger allerede bak sammenlignbare land på flere områder, blant annet har vi betydelig større andel av kyrne på bås enn både Sverige og Danmark. Det har også vært gjentatte avsløringer av grove brudd på dyrevelferdsloven, blant annet i norsk svineproduksjon. Dette må endres! Gjennom Dyrevernmerket ønsker vi å bidra til en utvikling der dyra får det bedre og bonden får skikkelig betalt for jobben.

Dyrevernmerket løfter frem dyktige bønder, og bidrar til at dyrevelferdstiltak får mer oppmerksomhet. Gjennom gratis-appen vår Dyrevennlig viser vi frem bredden i norske matbutikker, fra topp til bunn. De aller beste merkevarene er sertifisert med Dyrevernmerket, og flere er i tillegg økologiske. De dårligste er importvarer som kan være produsert med enda lavere nivå på dyrevelferden enn norske minimumskrav. Vi tror at økt bevissthet rundt dyrevelferd vil øke betalingsviljen hos enda flere forbrukere.

Endringene som Dyrevernalliansen arbeider for er håndfaste: Større plass og frisk luft til grisen, kyllingraser som vokser litt saktere, tid sammen for ku og kalv. Kravene våre er basert på forskning og etablert kunnskap om dyr, og løsningene vi foreslår er testet ut av foregangsbønder. Bondelaget, som er en viktig politisk aktør, har alle muligheter for å bidra til nettopp slike konkrete forbedringer. Det er ikke skummelt, men det krever innsats.

Landbruket står i en ekstra tøff situasjon i år. Kanskje er tiden inne for å tenke i nye baner, og vri produksjonen mot kvalitet fremfor kvantitet?