Det er i år 30 år siden Hunton ble slått konkurs, og 25 år siden administrasjonen forsøkte å legge ned hele fabrikken på Gjøvik. Kampen for å bevare Hunton som en verdiskapende bedrift pågikk i mange år. Gjennom hele 60-tallet gikk det dårligere og dårligere for Hunton. Dette endte opp i en fusjon med Norsk Wallboard på begynnelsen på 70-tallet, og fra da av ble det en lang kamp for Huntons eksistens.

Sponplatefabrikken ble nedlagt i 1977, og i 1979 ville de legge ned hele Hunton på Gjøvik. En omfattende og svært vellykket motstandskamp ble kronet med hell. 80-tallet var preget av omfattende kamper for få mer produksjon på Hunton, og at vi ønsket oss løsrevet fra Norsk Wallboard. Det hele endte med konkurs for Hunton i 1991, men det lykkes likevel å bevare Hunton på Gjøvik.

Det siste slaget om Hunton stod i 1995 og 1996. Presseproduksjonen ble flyttet over til Swanskog i Sverige, og deretter forsøkte administrasjonen å legge ned porøsproduksjonen på Gjøvik, men der gikk de skoa av seg, og Hunton var igjen reddet. Det er mange som ikke kjenner til denne historien til den bedriften som de jobber på i dag, men Hunton Arbeiderforening synes det er verdt å feire at det er henholdsvis 25 og 30 år siden to av de viktige kampene ble kronet med seier.

Det er mange som har vært med på å sikre disse seirene, men fellesnevneren i alle disse kampene heter Hunton Arbeiderforening. Uten en aktiv innsats, omfattende kunnskaper om produksjonen, en arbeidstokk som viste hva som forlangtes av dem i disse vanskelige tidene, så ville ikke Hunton som produksjonsbedrift eksistert i dag.

Det er derfor tid for ettertanke og en liten uformell feiring i forbindelse med årsmøtet i 2021.