Se for deg en verden der politikerne er mer bekymret for å tape naturen, enn å miste velgere. At vi som stiller til valg tenker mer på våre etterkommere, enn resultatet av det kommende valget. Bare se for deg, at alle på Stortinget hadde innført de tiltakene vi vet må til nå, for at våre barnebarn skal slippe å leve med konsekvensene som vil bli resultatet om vi ikke handler nå. Reint vann, ren luft, og en politikk for både mennesker og miljø er mulig.

La oss se langt fram i beslutningene vi tar i dag.

Johannes Wahl Gran,

1.-kandidat Miljøpartiet De Grønne Innlandet, Gjøvik