Det går godt i Gjøvik! Ved inngangen til mai måned var det 253 personer helt uten arbeid i kommunen vår, og det utgjør 1,7 prosent av arbeidsstyrken vår. Dette er en kraftig forbedring på bare noen måneder, da det for eksempel ved utgangen av januar var 346 helt ledige i Gjøvik. Situasjonen er den samme i kommunene rundt oss; bare i første kvartal har 78 flere fått jobb i de fire andre kommunene i Gjøvikregionen.

Samtidig ser vi at det er mye større etterspørsel etter arbeidsfolk enn på lenge. Akkurat nå i skrivende stund er det hos NAV registrert snaue 400 ledige stillinger i Gjøvik alene. Utvider vi til Gjøvikregionen er det 550 ledige stillinger som det nå søkes etter folk til.

Denne oppturen vi nå ser, har også innvirkning for oss som kommune. Skatteinntektene til kommunen økte i fjor med 12 prosent – på landsbasis var veksten 16 milliarder kroner. I budsjettet la vi til grunn en inntekt på 866,5 millioner kroner i skatteinntekter i fjor – det ble 909,6, altså 43,1 millioner kroner bedre enn budsjettert. Selv om det ikke er penger som vi kan regne med hvert år, hjelper det på når kommunens egen drift må rettes opp.

Samtidig ser vi uroen rundt oss på finansmarkedet akkurat nå, slår inn for fullt. For mens vi i fjor kunne notere oss en gevinst på 52 millioner kroner av det kommunen har i finansforvaltning, er nesten alt dette gått tapt i årets fire første måneder. Og selv om vi har et bufferfond til å takle noen svingninger, må nok fondet styrkes ytterligere for å takle det vi nå er vitne til.

Likevel er det grunn til å glede seg over at vi nå har et Gjøvik som går på høygir – og der svært mange av de varer og tjenester som blir produsert er etterspurt, både nasjonalt og internasjonalt. Derfor er det moro å lese om de gode resultatene som en rekke lokale bedrifter nå oppnår.

Men for å kunne fortsette utviklingen, er disse bedriftene avhengig av å fortsatt kunne rekruttere gode folk. Og kampen om kompetansen blir ikke mindre i årene framover. Arbeid er hovedårsaken til at folk bosetter seg i en kommune. Nettopp derfor er vi nødt for å legge til rette for at folk skal kunne bosette seg i hele Gjøvik, og med et utbud av både tomter, hus, leiligheter og andre fasiliteter som gjør at folk finner det attraktivt å bosette seg her.

Vi skal nå straks i gang med budsjettarbeidet for 2023. Jeg inviterer deg til å komme med dine innspill på hva vi bør vektlegge i tiden som kommer, slik at arbeidet med å utvikle en kommune som tiltrekker seg enda flere innbyggere og arbeidskraft kan fortsette.