Det er våre kommunepolitikere som avgjør om våre medlemmer skal ha et trygt og anstendig arbeidsliv. Derfor engasjerer Fagforbundet Gjøvik seg i valgkampen, og samarbeider med politiske partier som deler Fagforbundets ideolog og verdier. Vi vil oppfordre våre medlemmer til å stemme på politikere og partier som skaper trygge jobber og gode liv for både innbyggere og ansatte. Partier som velger bedre velferd framfor skattekutt, og gode offentlige tjenester framfor privatisering. Vi ønsker også folkevalgte som tar ansvar for ansattes lønns og arbeidsvilkår, ordfører som er god arbeidsgiver og som er villig til å ta ansvar for dette. Ikke bare som lovnader før valget, men som kan stå for sine programmer og gjennomføre oppgaver i etterkant. For de av våre medlemmer som jobber i kommunen handler lokal valg om å stemme fram sin arbeidsgiver. Det må være en arbeidsgiver som jobber for å drifte egne kommunale tjenester å jobbe mot privatisering av kommunale tjenester.

Heltid/deltid er en kampsak for Fagforbundet. Vi kan ikke si oss fornøyd i vår kommune med at mange, og spesielt fagarbeidere, er tapere når det gjelder fast hel stilling. Det er uverdig at svært mange fagarbeidere har så små stillinger at de ikke har ei anstendig lønn å leve av. Dette fører til at de jakter ekstravakter, og må stille opp på jobb på kort varsel for å utfylle sin deltidsstilling. Denne gruppen ansatte kan i noen tilfeller fratas mulighet til å ta opp lån ved etablering grunnet lav, fast inntekt, samt opptjening av pensjon på lik linje med heltidsansatte.

Vi vet at innen 2035 vil vi mangle 18.000 helsefagarbeidere på landsbasis! For å kunne rekruttere nye inn i helse og sosial yrkene må disse bli tilbudt full, fast stilling.

I sammenheng med heltid/deltid mener vi det er viktig å utnytte den god kompetansen de som arbeider i deltidsstillinger innehar. Derfor er vi opptatt av økt grunnbemanningen i områder med stadig økende tjenestevedtak. Det blir i dag, etter vår erfaring ikke økt opp tilstrekkelig antall stillinger, eller økt opp til større stillinger i takt med det økende behovet ute i ulike tjenester. Konsekvensen av dette er at ansatte jobber utover fast deltidsstilling, som tilkallingsvikarer på kontrakt med ikke angitt stillingsprosent, eller som midlertidige ansatte. Ulike tjenesteområder bruker årsverk utover faste, og utover faste rammer i budsjett. Dette mener vi politikerne nå må ta et økonomisk ansvar for!

Vi vil oppfordre våre medlemmer til å bruke stemmeretten til å velge bedre velferd, og et anstendig og trygt arbeidsliv. Fagforbundet kan ikke ved dette valget oppfordre til å stemme rødgrønt, da Senterpartiet ikke er tydelige på hvilken side de vil velge før etter valget. Vi er kritiske til Senterpartiets vingling mellom borgerlig og rød side. Vi vil derfor oppfordre til stå på rød side ved dette valget for å kunne sikre et trygt arbeidsliv og gode velferdstjenester uten kommersialisering, i tråd med Fagforbundets ideologi.

Godt valg.