Esten klar for sin sjuende sesong

Esten Kjølvang ble gjenvalgt som styreleder i Gjøvik Hockey.

Esten Kjølvang ble gjenvalgt som styreleder i Gjøvik Hockey. Foto:

Av

Det ble valgt et styret som både gir nye krefter, og kontinuitet. Styret kunne også presentere et overskudd på 129.174 kr for 2019, og budsjetterer med overskudd også i 2020.

DEL

Årsmøtet var planlagt gjennomført digitalt, men som følge av nye retningslinjer angående smittevernhensyn, ble det bestemt årsmøte ved fysisk oppmøte. De cirka 20 frammøtte behandlet blant annet årsberetning, regnskap, budsjett og valg.

Bra aktivitet

Årsberetningene fortalte om et år med bra aktivitet og mye positivt i klubben, spesielt positivt var tilbakemeldingene på turneringene som ble gjennomført i Fjellhallen. Samtidig ble det pekt på ting som kan jobbes videre med kommende sesong, blant annet i rekrutteringsarbeidet, til tross for en totalt sett bra utvikling de siste 6–7 årene. Gledelig var det også at årsmøtet fikk presentert et regnskap med overskudd på 129.174 kr etter et par år med underskudd. For 2020 budsjetteres det med et overskudd på snaut 90.000 kr.

Gjøvik Hockey har hatt god kontinuitet i ledelsen over flere år, og det fortsetter også etter årsmøtet. Esten Kjølvang tar fatt på sitt sjuende år som leder, og får med seg både kjente og nye fjes. Ketil Heidenberg fratrådte sitt styreverv ved årsskifte som følge av at han ble ansatt i klubben. I tillegg takket årsmøtet Tore Kongstein og Henriette Stray Fischer for innsatsen.

Utvidet til sju

Erik Bratlien ble valgt til ny nestleder for to år, etter å ha vært vararepresentant. Hanne Næstad-Gjørvad ble gjenvalgt for ett år, og går med det inn i sitt tredje år som styremedlem, etter å ha vært vara før det. Amund Glæserud ble valgt for to år som styremedlem, etter å ha vært vara. Styret foreslo å utvide styret med to personer, slik at det nå blir sju styremedlemmer. Som helt nye styremedlemmer ble Elisabeth Olsen (2 år), Anne Haugen-Flermoe (1 år) og Hans Svellet (2 år) valgt. I tillegg ble Cato Ødegård og Thor-Christian Øveraasen valgt som vararepresentanter for ett år.

Alt i alt var det et enstemmig årsmøte i Gjøvik Hockey, som ser fram til en ny sesong.

Det nye styret tar umiddelbart fatt på arbeidet, og forbereder en sesong vi ikke helt vet når vil begynne. Inntil videre er barmarkstrening i gang i godt tilrettelagte fasiliteter i Fjellhallen.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

Artikkeltags