Den tidligere statsministeren trekker blant annet fram kommisjonens funn om at tidligere skjevfordeling av vaksiner kunne ha hatt en effekt og unngått sykdom.

– Slik jeg tolker kommisjonens syn, ville deres forslag innebære at sårbare mennesker med underliggende sykdommer i distriktene, som i verste fall kunne mistet livet ved smitte, skulle vente, mens friske, unge mennesker i sentrale strøk gikk foran. Det er jeg uenig i, skriver Solberg på Facebook.

– De omfattende og grundige analysene vi mottok fra FHI, støttet ikke påstander om at tidligere skjevfordeling ville gitt vesentlig mindre sykdom, forutsatt at vi holdt en viss kontroll på pandemien, skriver Solberg.

Forsvarer detaljstyring

Solberg går også i rette med kommisjonens påstand om at for mange avgjørelser ble løftet opp på regjeringens bord.

– Jeg er mest kritisk til kommisjonens synspunkt om at flere beslutninger burde vært overlatt til embetsverket, skriver Solberg.

Solberg skriver at erfaring fra mange års arbeid i regjering viser at det ikke er grunn til å tro at håndteringen ville bli mer effektiv hvis det ikke ble løftet opp til regjeringsbehandling.

– Enkle saker tar uansett ikke mye tid i regjering. Det var pandemiens uforutsigbare utvikling, ikke tidsnød for langsiktig planlegging, som skapte utfordringer under pandemiens gang, skriver Solberg.

Ble tatt i forsvar av Støre

Nåværende statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) tok også sin forgjenger i forsvar etter at han hadde tatt imot kommisjonens rapport.

– Jeg vil komme min forgjenger litt til unnsetning. Det rapporten konkluderte med, var at de måtte ta tak, og at det da ble gjort litt for mye er bedre enn at det blir gjort for lite, sier Støre til NTB.

– Utfordringen i slike kriser er alltid å håndtere det her og nå samtidig som du løfter blikket og ser framover, understreker han.

Solberg skriver at kommisjonen kommer med kloke og gode råd om utviklingen av kommunelegerollen og intensivkapasiteten.

– Jeg er glad for at kommisjonen fortsatt konkluderer med at håndteringen samlet sett har vært vellykket og at resultatene i Norge er svært gode sammenlignet med andre europeiske land, skriver Solberg.