Mens gruppeleder Jane Meyer i Hamar Høyre i et leserinnlegg onsdag argumenterer for nytt sykehus til Hamar, snakket Erna Solberg sine partifeller imot under et besøk tirsdag.

– Jeg har respekt for at alle vil trekke det nærmere sin by, men nå er det på tide å gå videre, sier Solberg til Hamar Arbeiderblad.

Ekstrarunder

Høyre-lederen er selvsagt kjent med sykehusdiskusjonen fra sin tid som statsminister den gang daværende helse- og omsorgsminister Bent Høie bekreftet Helse Sør-Østs valg av en hovdemodell med nytt Mjøssykehus på Moelv. Dette etter lurvelevenet som oppsto da Helse Sør-Øst skulle beregne om Biri eller Moelv var beste plassering for Mjøssykehuset, og på egenhånd kom opp med Brumunddal som et alternativ.

Høie gjennomførte en høringsrunde med kommunene og fikk prosessen tilbake på sporet. Inntil Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum som kjent fikk formuleringen om utredning av det såkalte nullplussalternativet inn i regjeringserklæringen, og skapte ny usikkerhet.

Prosessen er nå på oppløpet av denne seneste ekstrarunden, etter at styringsgruppa mandag kom med sin anbefaling til styrene i Sykehuset Innlandet og Helse Sør-Øst om å gå videre med mjøssykehus-modellen.

Ønsket enighet

Men på Hamar og Elverum kjemper politikerne videre for nullplussmodellen.

– Ekspertene i Cowi har sagt at sykehus i Hamar er det som vil gi en betydelig giv for hele Innlandet – ikke bare Hamar. Vi trenger et sykehus for hele regionen, men da bør det legges der tilbudet kan bli best for flest mulig, skriver Jane Meyer i sitt leserinnlegg.

Erna Solberg konstaterte overfor HA at rikspolitikerne har ønsket at Innlandet skulle komme til en enighet om saken, og oppfordret nå til å tenke på pasientene som rammes av at saken ikke kommer videre.

– Hvis man fortsetter diskusjonen i det uendelige, blir det ikke bygget noe nytt sykehus i Innlandet, sa Solberg, og minnet om at flere kommuner – som Gjøvik – er villige til å ofre nærsykehuset for å få til et nytt hovedsykehus.