Erna planlegger tekno-løft i Distrikts-Norge. Lokale politikere: – Dette er positivt

Mobile passkontorer, digitale helsetjenester og fagfolk som kommer til deg når du skal ta førerkort.