Jeg heter Christian Solberg og har sammen med min kone drevet Bonderudbakken Gårdsbarnehage siden 1995. Vi har sammen bygd opp en godt likt gårdsbarnehage i Østre Toten kommune. Vi driver en enkeltstående privat barnehage med 60 barn. Barnehagen er et aksjeselskap som heter Nye Bonderudbakken Gårdsbarnehage AS. Barnehagen leier store deler av bygningsmassen på vår gård Bonderudbakken.

Vi har siden starten i 1995 ikke tatt ut utbytte fra barnehagedriften. Vi har ventelister. Vi er stolte av jobben vi gjør. Vi har ansatte med høyeste lønnsansiennitet. Vi har lavt sykefravær og vi gleder oss til hver dag på jobb sammen med barna.

Du skriver i ditt leserinnlegg i OA 24. oktober: «hele landet skal ha gode barnehager, penger bevilget til barnehager skal gå til barna, ikke spekulasjon eller profitt, de små privateide og ideelle barnehager skal få bedre rammevilkår» og til slutt skriver du at «vi har starta jobben for et bedre barnehagetilbud».

Tilskuddet for 2022 er lavere enn i 2021 med akkurat samme antall barn. Pensjonstilskuddsdelen er beregnet til 12 prosent, som allerede i år er for lavt. Vi er nå blant de mange som må søke ekstratilskudd for i år. Neste år har myndighetene bestemt at vi skal redusere dette til 11 prosent og fra 2024 får vi kun 10 prosent.

Vi er ikke spekulanter eller profitører. Vi er rett og slett lei av å bli satt i en slik bås.

De siste årene har vi underskudd på driften og vi betaler nå driften av egen lomme. Vi hadde lærlinger frem til våren 2022, men har måttet slutte med det grunnet dårlig økonomi. Lærlinger er i dag ikke med i kommunens beregning for tilskudd.

Barna i Bonderudbakken Gårdsbarnehage deltar i gårdsdriften hver dag. Barna har tre turmål hvor vi har tilrettelagt plasser med laftet stuggu, lavvo og gapahuk. Alle med inngjerdede områder. Vi svømmer på Totenbadet en gang i uka. Vi drar på turer i nærmiljøet med egen buss. Vi rir og kjører hest. Vi dyrker våre egne grønnsaker og vi spiser eget produsert kjøtt fra gris, ku og geit. Grisene våre har barna navngitt Nøffe og Oink.

· Er vi blant de barnehagene som skal få bedre rammevilkår?

· Er vi blant de barnehager denne regjeringa vil satse på videre?

· Er vi med i deres planer for et bedre barnehagetilbud?

· Skal foreldre fortsatt kunne velge vår barnehage selv?

Sammen med våre 16 faste ansatte i fulle stillinger ønsker vi oss en forutsigbar fremtid og vi ønsker svar på våre fire spørsmål. Vi vil samtidig få lov til å invitere deg på besøk når som helst for å vise frem vår gårdsbarnehage her på Østre Toten.