Ulven er et stort, flott og fascinerende dyr. Den er mer intelligent enn noe annet rovdyr, og har 25 prosent større hjerne enn en hund. Ulven lærer lettere av egen erfaring. Hele kroppsbygningen er skapt for å jakte og drepe, maten er derfor kjøtt av alt levende. Derav er den et rovdyr.

Ulven er også et potensielt faremoment.

Alle kan lett finne ut om ulven er farlig, det er bare å undersøke hvordan en hund oppfører seg, den er en tam ulv (hundefamilien). En behøver ikke bruke kostbar forskning og andre undersøkelser for å få kunnskap om ulven. Dette kan læres ved å sammenligne med hvordan en hund oppfører seg.

Slik er hunden farlig:

* Den forsvarer flokken sin (flokkdyr).

* Maten sin forsvarer den, derfor må ingen komme i nærheten og aldri ta fra den maten.

* Dersom den er trengt opp i et hjørne eller er bundet, kan den lett angripe.

* Når den er skremt eller usikker.

* Dersom den har en sykdom og har vondt.

* Den forsvarer området (hierarkiet) sitt for alle som kommer i nærheten. (gode vakthunder)

* Den kan være farlig for små barn. Derfor må et lite barn aldri være alene med en stor hund.

* Dersom et barn løper fra en eller flere hunder, kan disse opptre som jegere.

Det er svært mange mennesker som har en viss redsel for ulver, derav tapt livskvalitet.

Den nåværende ulven har ingen erfaring med at mennesker er farlige, derfor ingen redsel. Den vil i likhet med andre rovdyr undersøke alle forholdene, og ta sine forholdsregler.

Den som påstår at ulven ikke er farlig for mennesker, har derfor et stort ansvar dersom noen skulle bli angrepet.

Ved å tro at ulven ikke er farlig for mennesker, kan det sammenlignes med «å spille russisk rulett», dette er spennende og livsfarlig.

Konklusjon: ulven er farlig for mennesker.

Arne Warberg, leder av lokallaget Foreningen ny rovdyrpolitikk Valdres