Gå til sidens hovedinnhold

Er tvilen fjernet nå?

oa mener

Dette siste året har på mange måter understreket betydningen av befolkningens tillit til myndighetene. Ikke bare er det en forutsetning for et godt fungerende demokrati, men det har i en pandemi stor betydning at folk faktisk har så stor tillit til myndighetene at de følger anbefalingene som gis.

I Norge og Norden er vi verdens mest tillitsfulle folk. Slik vil det være så lenge vi kan se gjennom prosessene og diskusjonen at hensikten er god og til vårt felles beste. Det er når slik transparens ikke er mulig, at tvilen får rom til å vokse.

Derfor måtte Nordre Lands politikere selvsagt undersøke beskyldningene som tidligere avdelingsdirektør for samfunnsutvikling brakte fram i et avskjedsbrev til politikerne. Det var sterk kost, som blant annet antydet en form for kameraderi, stilte spørsmål ved habilitetsvurderinger og ga tilbakemelding om at administrasjonen ikke alltid opplevde å kunne være helt fri i sine saksvurderinger. Påstander som åpenbart ikke bygger tillit om de blir stående uimotsagt.

Det interkommunale selskapet Innlandet Revisjon har nå levert rapport etter å ha sett nærmere på to konkrete spørsmål som begge handler om prosesser rundt utbygging av Synnfjell. Så er spørsmålet om gjennomgangen er tilstrekkelig til å fjerne den tvil som er oppstått.

Revisjonen skriver at «påstandene er relativt generelle og dreier seg om forhold som det i liten grad finnes dokumentasjon på». Mens Kai Hekne selv sier han gjerne kunne bistått med å klargjøre det som var uklart. Det ville styrket gjennomgangen om også den daværende kommunedirektøren hadde fått kommet med sitt syn på forholdene.

Revisjonen kommer like fullt med flere forslag til forbedringspunkter for kommunen, som både vil gjøre det enklere å ettergå møtevirksomhet, vurdering av habilitetsspørsmål, og bedre forholdet mellom administrasjon og politisk ledelse.

Det må være i alles interesse at disse forslagene tas vel imot og tas i bruk. På den måten kan man enkelt gå tilbake i enhver prosess og vise til hva som faktisk i fellesskap er tenkt og gjort. Det bidrar til å bygge tillit.

Kommentarer til denne saken