Er Lillehammer og Gjøvik sykehus ofre for en gedigen underbudsjettering?

FORDELING: – Hvordan er budsjettfordelingen mellom sykehusene i Innlandet? spør artikkelforfatteren.

FORDELING: – Hvordan er budsjettfordelingen mellom sykehusene i Innlandet? spør artikkelforfatteren. Foto:

Av
DEL

MeningerI Oppland Arbeiderblad den 23. desember får vi en orientering om budsjettsituasjonen for Gjøvik og Lillehammer sykehus. Dette gir grunn til noen refleksjoner. Helseforetaksmodellen som ble innført fra 2002 bygger på at forretningsdrift og lønnsomhet skal være styrende for sykehusdriften. Faglige vurderinger og behov for helsetjenester har nok ikke samme fokus. I dette bildet hører blant annet med å sentralisere sykehusene og nedlegge gode, eksisterende sykehus. I vår sammenheng betyr det oppbyggingen av et stort hovedsykehus ved Mjøsbrua til en kostnad av 8,6 milliarder kroner. For å få dette til, må Sykehuset Innlandet spare 100 millioner kroner hvert år for å bygge opp en egenkapital til det nye sykehuset.

Vi får vite at dette medfører en reduksjon på 21 senger og 120 årsverk for 2020. I tillegg skal det spares ytterligere flere millioner ved Gjøvik og Lillehammer sykehus. Alt i alt skal SI over noen år bygge opp en egenkapital på 2,5-3 milliarder kroner til nytt hovedsykehus, og etter at bygget står ferdig skal det resterende beløp tilbakebetales med avdrag og renter. En total konsekvensutredning mangler. Ja, det er ikke engang bestemt hvor det nye sykehuset eksakt skal ligge.

Vi ser nå konsekvensene av planene om et hovedsykehus. Store penger går til infrastruktur. Innen sykehussektoren generelt hører vi om lange pasientkøer, nedlegging av sykehusplasser, kortere liggetid på sykehusene, økt antall sykehusskader som følge av økt «effektivitet», og større press på kommunene og fastlegene som følge av for tidlig utskrevne pasienter. Alt dette for å spare penger. Vi kan i bunn og grunn ikke skylde på konsernstyrene, for de må forholde seg til systemet og gitte føringer. Hovedproblemet er Helseforetaksmodellen. Vi må ta tilbake folkevalgt styring av sykehusene.

Jeg har imidlertid ett spørsmål til slutt: Hvordan er budsjettfordelingen mellom sykehusene i Innlandet? Jeg lurer bare på om ikke Lillehammer og Gjøvik sykehus er ofre for en gedigen underbudsjettering.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags