Vi leser debattinnlegg i Avisa Valdres og OA. Foreninger og ildsjeler over hele Norge arrangerer isbanekjøringer hvis været er bra og isen blir trygg nok. På Fagernes har Valdres Gatebil fått dispensasjon for tre enkeltarrangement. Hvorfor bare tre? I tillegg tilsier «det nye klimaet» at vi må se oss om etter alternative arenaer i fremtiden.

Som Lilly Christensen nevner i sitt innlegg trengs det arenaer, men vi i Valdres Gatebil stiller oss på lik linje med politiet kritiske til at parkeringsplasser er svaret. Som Trygg Trafikk skriver i OA, må det organiseres og gjøres i ryddige former. Tilbudet Lilly etterspør finnes i lokalmiljøet, og hun og vennene er hjertelig velkomne på isbanekjøringen vår. Valdres Gatebil tar også gjerne jobben med å organisere mer!

Når vår herre ikke tukler med termostaten, arrangeres det isbanekjøring på Strandefjorden. Disse arrangementene innfrir behovet for kompetanseheving på biler ute av kontroll. For selv om dette er ekstremt gøy, er det ikke bare en lek. Det er ferdighetstrening og førerne lærer seg å kontrollere kjøretøyet sitt under ekstremt krevende forhold.

Vi får hvert år dispensasjon fra loven om motorferdsel i utmark og islagte vann.

Inntil tre enkeltarrangement på isen, men flere arrangementer enn dette mener kommunen er å tøye strikken for langt. Våre tre arrangementer har historisk sett hatt 120 biler med tilhørende sjåfører på hvert arrangement. Mange «mindre erfarne» vi har snakket med er skeptiske til å begi seg ut på isen disse tre dagene, da dette er dager der de litt mer erfarne typisk deltar. Derfor er det behov for arrangementer der vi skjerper fokus på læring, senker skuldre, tempo og terskel for ferdigheter. Vi må gi mulighet til at også de som (med unntak av 45 minutter med glattkjøringskurs) aldri har dratt i et håndbrekk eller sett hva som skjer om man får skrens i en sving får kjenne på hva det vil si å miste og gjenvinne kontroll.

Dette har vi tidligere søkt om å ha i tillegg til de tre ordinære arrangementene, men fått avslag på. Vi har ikke søkt årene etter avslaget. I år har vi fått spørsmål fra ambulansetjenesten i Innlandet om å bruke banen. De, som alle andre, trenger trening. La oss i det minste få ha våre tre arrangementer, men la oss også få vedlikeholde, brøyte og leie ut banen til eksempelvis trafikkskolene, Trygg Trafikk, Politiet og Statens vegvesen som kunne arrangert kjøringer mer rettet mot læring og kompetanseheving. Banen er jo der.

Hvorfor er det så strengt for motorferdsel på islagte vann, spesielt når overføringsverdiene kan peke på trafikksikkerhet og forebygging? Isens kvalitet og tykkelse er jo selvfølgelig en grunnleggende forutsetning. Når vi har tilrettelagt for våre 3 arrangement så må fortsatt isen vedlikeholdes. Det vil si at banen ligger der ubrukt og klar det meste av vinteren. Likevel har det vist seg å være vanskelig å få utvidet dispensasjon fra loven om motorferdsel (på hjul) på islagte vann. Men, når juni kommer kan en ferdes ukritisk rundt i samme området med båter med digre v8 motorer uten noen form for begrensninger. Hvorfor skal det være slik? Vi anser det vi driver med som mer samfunnsnyttig enn rekreasjonskjøring med båt.

Isen er ikke svaret på alt. På Strandefjorden er det en utfordring å få isen tykk nok. I fjor ble det ingen isbane da vi var langt unna målet på 45 cm i depotet og 40 cm på banen. Det er dette isen må måle for å være på godsiden av sikkerhetsmarginen. Med «det nye klimaet» er dette snart en umulighet og vi er sikre på at vi må se oss om etter alternative arenaer i nær framtid. Disse arenaene finnes.

I fjor fikk vi grunneiers (Nord-Aurdal kommune) sin velsignelse om å arrangere «RenseRally» langs Bjødnavegen. Dessverre måtte vi avlyse da kravene politiet stilte ble for omfattende, selv om vi planla å legge til rette for å avgrense fart med sjikaner, slalåm på flatene med mer.

Men, vi har et alternativ til. Et alternativ som kan være med å stimulere de som er glad i motor, fart og selvfølgelig fly. Kanskje også skape en ny reiselivsdestinasjon i Nord-Aurdal? Som tiltrekker seg motorsportfans til en av Europas mest høytliggende raceways. Der det også kan legges til rette for lek, øvelse og kompetanseheving hos befolkningen og gi de en trygg arena å utfolde seg på hele året. Spennende tanker! Og ja; selvfølgelig skal landingsstripen bevares og vedlikeholdes for beredskap.

Hvor mye var det dere skulle ha for Leirin Lufthavn igjen, Avinor? Vi har sammen klart det umulige før.

Innlegget er forkortet, red.anm.