Er kvinner i kommunene bare til bry?

Av
DEL

MeningerEn trygg arbeidsplass med enn lønn som det går an å leve av, er viktig for Arbeiderpartiet. Derfor mener jeg at den usikkerheten som tvungen deltid og en stadig økende andel korte vikariater skaper, er meget uheldig.

Tvungen deltid er mest utbredt i kommunal sektor. Dette gjør at de som er offer for arbeidsgivernes politikk som opprettholder tvungen deltid, får en svakere tilknytning til egen arbeidsplass. Deltiden skaper også større belastning på de heltidsansatte.

Jeg mener at både de deltidsansattes svakere tilknytning til egen arbeidsplass og den større belastningen på de heltidsansatte, kan føre til økt sykefravær. De deltidsansatte vil kunne ha større sykefravær, fordi deres tilknytning til arbeidsplassen er svakere. De heltidsansatte vil samtidig kunne få større sykefravær, fordi de blir utsatt for en større belastning.

Kommunebarometeret som lages av den KS-eide ukeavisen Kommunal Rapport, har blitt viktig for hvordan kommunene ser på og sammenlikner egen tjenesteproduksjon.

En interessant ting ved Kommunebarometeret er hvordan fagutdannelsen hos kvinner ikke anerkjennes. Fagbrev i barne- og ungdomsarbeid teller ikke som utdannelse i barnehagene. De kommunene som er flinke til å ansette fagarbeidere i barnehagene, får ikke godskrevet dette i Kommunebarometeret.

Både ufrivillig deltid og underkjennelse av fagutdannelse i barnehagene, går ut over kvinner. De får ikke den tryggheten i arbeidslivet som er ønskelig, og de får ikke annerkjennelse for den utdannelsen de tar.

Denne kvinneforakten som pampene i kommune Norge viser, må det bli en slutt på. Sats på heltidsstillinger for kvinner i helseomsorgen og anerkjenn fagarbeiderne i barnehagene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags