Kvinnedagens paroler dreier seg om kvinners rettigheter og at kvinner må få bestemme over seg selv og eget liv. Partiet De Kristne støtter dette og mener det er viktig å verne om den demokratiske utviklingen i vårt samfunn som blant annet har ført til stemmerett, likestilling og valgfrihet for kvinner.

Men vi mener det er åpenbare mangler med kvinnedagen. I år er selvbestemt abort en stor del av fokuset. Dette polariserer dagen og fjerner den fra sitt formål. Det er mange kamper som gjenstår som i dag ikke blir tatt med.

Partiet De Kristne mener kvinnedagen må også handle om de utfordringer som manglende integrering i vårt samfunn fører til; En religiøs praksis som fører til kjønnslemlestelse, tvangsekteskap og bruk av undertrykkende klesplagg for kvinner kan aldri godtas og må nedkjempes. Vi må være obs på denne praksisen i det daglige integreringsarbeidet i vår egen kommune.