Med referanse til OAs oppslag om Kjetil Weyde (KrF) sin indignasjon over at jeg som lokalpolitiker appellerer til hans kristne verdisyn når det gjelder valg av side i lokalpolitikken, vil jeg bare si at det er like naturlig som at jeg bruker argumenter om sosialisme til AP eller miljøprinsipper til MdG.

OA kontaktet meg IKKE før oppslaget. Det ble publisert kl. 11.24 og de ringte meg 12.08. De 'fikk ikke kontakt' fordi de ikke hadde prøvd. Det er slett journalistisk arbeid og sensasjonskonstruksjon. Når jeg endelig fikk komme med tilsvar ble det kun innredigert i en webtekst og bør utdypes.

«WWJD - What Would Jesus Do» er faktisk et helt legitimt spørsmål som også brukes i kristne ungdomsmiljø og i trosopplæringen. Det er ikke respektløst, det er fakta – og et faktisk godt spørsmål.

Når det gjelder det nevnte bibelsitat jeg har brukt er det Matt 16:26, et av mine livsmotto (endog tatovert på overarmen) der tømrersønnen sier; «Hva gavner det en mann om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel?» Jeg mener at KrF selger sjela si for makt sammen med partier de står langt unna – og ikke følger grunnleggende kjerneverdier i kristen lære. Det må de rett og slette bare tåle å bli utfordret på.

Hareide prøvde det samme.