Gjøvik er den eneste mjøskommunen der innbyggertallet går ned. Slik har det vært en del år nå og spørsmålet som kanskje både politikere, utbyggere og folk flest må stille seg er ... hvorfor? Jeg har sittet i utvalget for samfunnsutvikling og i kommunestyret i noen år og vært med på å behandle mange byggesaker. Vi har drøftet prioriteringer og utvikling av byen, men vi har aldri brukt tid på å se på årsak og virkning når det gjelder befolkningsnedgangen.

Hvem har ansvaret for å utvikle Gjøvik som by? Er det bare urbanisering, altså at husene skal bygges så tett og så høye som mulig, som gjelder? Skal vi bare følge utbyggernes ønsker, eller har politikerne det overordnede ansvaret for å skape en trivelig by?

Kravene til uteområder for barn og unge blir nedskalert ved så å si alle nye bygg, i likhet med sosiale møteplasser for mennesker i alle aldre. Jeg har ventet et par år nå på en utredning med gode forslag til barnelekeplasser i den indre by. Det skulle være kommunens erstatning for utbyggernes manglende planer. Jeg regner med at det er utbyggerne som skal betale for dette, og ikke skattebetalerne. Hittil er det kun utbyggernes krav som er innfridd.

Utbyggerne fikk kommunen med seg på å kjøpe parkeringsplasser til rundt 45 millioner kroner i kjellerparkeringen under det nye bygget på Nytorvet. Denne bruken av skattebetalernes penger vil først lønne seg om cirka femti år! Kommunen har også vedtatt å bruke fire millioner kroner på «omdømmebygging» de neste fire årene. Det er penger som kunne vært brukt til for eksempel barn og unge som er i en vanskelig situasjon.

Utvalg for samfunnsutvikling har nettopp behandlet spørsmålet om en midlertidig bobilparkering på Mjøsstranda. Gjør en bobilparkering Mjøsstranda til en triveligere plass å oppholde seg for folk flest? Et besøk på strandområdet i Brumunddal eller Hamar forteller oss om helt andre tiltak og visjoner. Der er de nye friområdene noe som folk benytter seg av som gode pusterom i hverdagen. Begge kommuner har økt tilflytting.

I de foreløpige planene for å utvikle Mjøsstranda i Gjøvik er det foreløpig svært få konkrete planer, bortsett fra en ballbane med hardt dekke og bobilparkering i fem år. Forslaget fra administrasjonen var å tillate en bobilparkering to år. Dette ble vedtatt av politikerne, men utbyggerne går ut offentlig og KREVER fem år.

Jeg begynner å kjenne lusa på gangen. Jeg anerkjenner utbyggernes rett til å bruke alle midler for å tjene penger på sine investeringer, men det er politikernes ansvar å fatte beslutninger som skal gagne utviklingen av en by det er trivelig å bo og leve i. Det er politikernes ansvar å fatte vedtak som gir oss «et godt omdømme» uten å skulle bruke millioner av kroner på å finne gode argumenter for hvorfor folk skal flytte hit. Er et slikt argument at «det finnes gode bobilparkeringsplasser på Mjøsstranda»?

Hvilke krav har kommunen til utbyggerne angående utvikling av hele strandområdet etter to år? Etter fem år? Hunton har fått fritt leide fra kommunen og skal ikke betale for oppryddingen etter sin virksomhet på stranda. Vi kjenner resultatet. Jeg tror at det for alle parter er viktig å få til avtaler som gagner innbyggerne. På kort og lang sikt.

Det bør være et krav til de private utbyggerne at de forplikter seg til å rydde opp og at de deltar i drøftingene med kommunen om en helhetlig utbyggingsplan av strandområde til glede for befolkningen. Både innbyggerne og utbyggerne vil ha nytte av at flere vil bosetter seg i Gjøvik, ikke bare i 40 kvadratmeter store leiligheter, men i en universitetsby med visjoner om å være en miljø- og klimakommune med vekst og utvikling.

Jeg tror vi får det «omdømme vi fortjener» når vi på mange måter skal gå inn i en ny tid ... med nye løsninger. Da tror jeg at vi får både de innbyggerne og de utbyggerne som vi fortjener.