Første mars er frist for å søke på videregående skole og jeg ønsker å komme med noen argumenter for hvorfor flere unge bør velge yrkesfag og aller helst fag innen bygg- og anleggsteknikk. Bygg og anlegg er en "evighetsnæring". Landet skal bygges med veier, jernbane, skoler, boliger, næringsbygg, institusjoner som sykehus og andre offentlige bygg som er viktige for vårt samfunn. I tillegg til alle nybygg og ny infrastruktur skal det som allerede er bygd vedlikeholdes og driftes. Byggeaktiviteten i Innlandet er stor og vi har behov for hver jente og gutt som vil ta opplæring i våre fag.

Som lærling får du lønn under utdanning og de aller fleste som består teorien på videregående skole og som er motivert for jobb, får lærlingeplass i bygg og anleggsbransjen. Du vil starte jobbkarrieren med fagbrev i ung alder, uten studielån og det er store muligheter for jobb over hele landet når læretiden er ferdig.

I Innlandet er vi heldige og ha ganske god søkning til yrkesfag også til bygg- og anleggsteknikk. Mange unge, med støtte fra foreldre og andre gode rådgivere, ser at dette er et fagområde samfunnet har behov for, og som derfor både er et trygt og godt valg. Nye tall fra Utdanningsdirektoratet viser at flere tar fag- og svennebrev og det er svært gode nyheter for Innlandet! Norge trenger flere fagarbeidere som kan være med å bygge landet. De store samferdselsprosjektene som skal bygges i vår region er bare et eksempel på viktige oppgaver som venter i årene som kommer.

Bygg og anleggsbransjen gir store muligheter til de ansatte, både for utvikling internt i bedriftene, og for videreutdanning. En undersøkelse som Fafo har gjennomført viser at svært mange «beveger seg» i løpet av karrieren, både innen bygg og anlegg eller til andre bransjer. Man behøver med andre ord ikke «gro fast» hvis man ikke vil.

Kompetansebarometeret til NHO viser at syv av ti av NHOs medlemsbedrifter i Innlandet etterspør ungdom med yrkesfaglig utdanning. Statistisk Sentralbyrå anslår at vi i Innlandet vil mangle 7000 fagarbeidere i 2035 hvis ikke flere velger yrkesfag fremover.

Å spå om fremtiden og hvordan fremtidens arbeidsliv kommer til å arte seg er ikke enkelt. Men en ting er sikkert, skal vi fortsette å bygge Innlandet trenger vi flere dyktige fagfolk i årene som kommer. Vi håper du er en av dem og at vi sees på en byggeplass om ikke lenge!