Dyrevernsorganisasjonen NOAH ser som kjent på alle dyr, fra den forhatte brunskogsnegla til skogens konge elgen – som likeverdige medskapninger (uttrykk fra NOAHs egen nettside).

Det er september og høstjakta er årets høydepunkt for svært mange. Vi er en nasjon av jegere. Faktisk vil opptil 145.000 dra ut på jakt, og kvinnene er i ferd med å innta denne sterke mannsbastionen. De er hjertelig velkomne.

Men er det ikke forkastelig å skyte og flå våre elegante hjortevilt, vil sikkert en del mene. Vi sulter jo ikke landet vårt – så det kan ikke forsvares ut fra behovet av mat? Det siste er riktig.

Ifølge Norsk institutt for naturforskning (NINA) felles det opptil 35.000 elg hvert år. Det kan forsvares fordi bestanden har økt i antall og blitt mer produktive.
En viktig utmarksressurs, særlig på Vestlandet – er hjortevilt. Årlig i Norge tas det ut over 100.000 dyr.

Det er sant at en mengde dyrearter er utrydningstruet, både i Norge og i verden for øvrig. Men i motsetning til fundamentalistiske følerier og menneskeliggjøring av dyr, så innehar Miljødirektoratet en fagekspertise som holder vann.

Direktoratet sier selv at det er et mål at forvaltningen av elg, hjort, rådyr og villrein skal bidra til å ivareta både bestandenes og leveområdenes kvalitet, og samtidig ta hensyn til andre samfunnsinteresser.

Jakt er mer enn å felle et dyr og fylle fryseren med delikatesser. Foruten friluftsopplevelser, fysisk atspredelse og vennskap, så er nemlig jakt det viktigste verktøyet for å regulere bestanden. Med NOAHs filosofi ville det bli helt uutholdelig med ville dyr inn i boligområder og trafikken.

God jakt!