Gå til sidens hovedinnhold

Er det noen som husker rusreformen?

oa mener

Er det noen som husker rusreformen? Den som alle var så innmari opptatt av for noen uker siden. Så gikk liksom lufta ut av ballongen da flertallet i Ap gikk mot å støtte regjeringens innstilling om avkriminalisering for bruk og besittelse av det som betegnes som «mindre mengder» narkotika. Senere har den politiske vindmøllen kvernet saken gjennom behandling i Helse- og omsorgskomiteen, og torsdag skal den nye politikken vedtas i Stortinget.

Som i politikkens DNA, er resultatet et kompromiss der ingen har fått det helt som de ville. Like fullt er det alle små steg som til sammen bringer oss framover. Det ser også Høyre, som har varslet at de vil støtte forslag fra blant andre Ap og SV. I dette ligger å endre Straffeloven slik at mindre alvorlige narkotikalovbrudd slettes fra rullebladet etter tre år. Slik vil ungdommelige feiltrinn ikke lenger forfølge noen gjennom hele livet. Dertil vil det trolig bli flertall for å få ned i lovteksten at den som tilkaller hjelp i nødstilfeller ikke skal «tas» for besittelse når innsatsen ankommer.

Slik møter innstillingen noen argumenter fra blant andre primus motor for regjeringens forslag, Venstre. Partiet som i de siste målingene kaver under sperregrensen, er imidlertid svært misfornøyd med ikke å få fullt gjennomslag for sitt primærstandpunkt.

Straffereaksjonene har tatt hovedfokus i denne rusreformen. For Helse og omsorgsdepartementet har påpekt at det ikke er snakk om økte ressurser til behandling, oppfølging eller kompetent oppfølging. Også den mye omtalte oppfølgingssamtalen som skal virke preventivt overfor unge, overlates til politiet.

Det store spørsmålet er om ikke en rusreform i større grad burde konsentrere seg om å forsterke, målrette og individualisere hjelpetilbudet som allerede finnes. Når det så gjerne henvises til statistikk fra Portugal om hva som skjedde etter avkriminalisering der, bør det nok samtidig nevnes at landet samtidig bygde opp et fungerende hjelpetilbud fra noe nær ingen ting. I Norge har hjelp vært hovedstrategien i mange år. Men det er en felles enighet om at dette ikke fungerer godt nok.

Kommentarer til denne saken