1. Økonomi? Millionene ruller ut allerede ved prosjekteringen.

2. Klimaregnskapet blir fatalt:

a) ved å bygge nytt fremfor å oppgradere den bygningsmasse man har.

b) ved all transport av ansatte, pasienter og pårørende.

3) Sengeantallet reduseres. Polikliniske pasienter skal sendes hjem mange mil, i stedet for å bli behandlet i sitt nærmiljø. Hva har vi som reserver ved neste pandemi?

4) Vi er et lite land. Det er en illusjon å tro at vi kan ha toppspesialister på alt i regionale sykehus. Ullevål tar seg av alvorlige skader og alvorlige smittsomme sykdommer, Rikshospitalet tar seg av transplantasjoner og Haukeland er spesialisert på brannskader.

5) Det er lokalpatrioter som driver «skremselspropaganda» og kan fortelle hvor forferdelig det er å bli henvist til Oslo i stedet for å bli behandlet lokalt. Det er kanskje litt vanskeligere for pårørende å komme på besøk, men til gjengjeld kommer man til et sted hvor leger og pleiepersonalet er trenet på det man er der for.

Konklusjon: Ved å oppgradere de sykehusene vi har i Innlandet (hvor spesialitetene allerede i noen grad, er fordelt) og ved en fornuftig bruk av ambulanser og ambulansefly (som bør stasjoneres i Innlandet), bør vi være rimelig trygge på at vi får den behandlingen vi trenger når vi trenger den.

Hva angår psykiatri, så har man allerede ødelagt minst én toppspesialisert avdeling på Reinsvoll. Når dyktige leger greier å bygge opp en avdeling hvor ikke bare leger, men alle ansatte jobber sammen for å skape et helbredende miljø for alvorlig syke pasienter og det hele skjæres vekk av sparekniven, kan man jo lure på hva som blir igjen hvis man skal flytte psykiatrien inn i et allerede for lite somatisk sykehus.