Er det naturgitt at folk nødvendigvis blir smartere med åra? Vi holder oss med flere ord, utrykk og hersketeknikker som bygger på den forestillingen. Som «jypling». Å få beskjed om å bli «tørr bak øra» før man er verdt å lytte til. Å bli satt på plass med tiltale som «unge mann», eller «unge dame». Forsmedelige talemåter som liksom henvender seg nedover i en rangstige av alder.

Visst har man med årene stadig flere erfaringer og opplevelser å sette i kontekst, men er dét synonymt med klokskap og samfunnsforståelse? Enkel kommentarfeltforskning tilsier at det i alle fall ikke alltid er slik.

Debatten om aldersgrensen for stemmerett kommer og går med jevne mellomrom. Det krever en del å skulle ta et opplyst og selvstendig valg i jungelen av partier, som oftere enn de liker å innrømme, ligner ganske mye på hverandre. Men eksemplene er også mange på politikere som har gjort sitt politiske valg i riktig ung alder, og senere utrettet store saker gjennom dette.

Spørsmålet om oppløsing av Innlandet fylke, er et ja/nei-spørsmål. Folkeavstemningen er rådgivende, ikke bindende. Og det er flere undersøkelser og tilbakemeldinger som skal tillegges vekt i den totale vurderingen når fylkestinget skal treffe sin beslutning i vår. Hvilken bedre anledning kunne tenkes til å involvere også de innbyggerne som best vet hvordan fylkeskommunens tilbud fungerer?

Les også

Innlandet er best for ungdom

Tenåringene har søkt på videregående opplæring, mange har egen erfaring med tilbudet, med bussen, med fylkesvegen og tannlegen. Slik sett er de eksperter på fylkeskommunen, med helt fersk erfaring. Mens kommentarfeltforskningen antyder at mange godt voksne har store huller i kunnskapen om hvilke ansvarsområder fylkeskommunen steller mest med.

Folkeavstemningen om Innlandet er tidenes gratismulighet til læring om så vel fylkeskommuners forvaltningsnivå til demokrati i praksis. For både unge og eldre er det mye som må gjenoppfriskes og undersøkes. Fordi det uker før avstemningen fortsatt er svært uklart hva som blir alternativet til å fortsette som i dag.

Det er naivt å bare tro at tida kan skrus tilbake, slik at alt fortsetter som før.