SV og MDG mener lastebilene til og fra Raufoss næringspark kan kjøre rundt Mjøsa. Da trenger vi ikke bygge ut rv4. Hest og kjerre er hva de ønsker. Er det mulig?

Raufoss - Oslo sentrum er 114 kilometer og koster 355 kroner i bompenger i rushtid.

Raufoss - Mjøsbrua - Oslo sentrum er 187 kilometer og koster 651 kroner i bompenger i rushtid.

Det vil si 73 kilometer lengre og 296 kroner mer i bompenger per tur. Det går cirka 30.000 vogntog til og fra Raufoss i året. 30.000 lastebiler x 73 kilometer = 2.190.000 kilometer (miljøparti?) og 8.880.000 kroner mer i bompenger hvert år. Hvem skal betale dette? SV og MDG?

95 prosent av det som produseres på Raufoss går til eksport. 3000 arbeidsplasser kan plutselig forsvinne ut av landet. Helhetlig utbygging av rv4 må starte nå. FrP har rv4 i sin NTP. 3000 arbeidsplasser på Raufoss i Oppland trenger støtte.

Dette viser klart at Oppland må ha en representant fra FrP på stortinget. Vi gir ikke opp kampen om helhetlig utbygging av rv4 Mjøsbrua - Sinsen. Samtidig vil vi kjempe for fv33 og Gjøvikbanen. Vestoppland trenger sikrere og bedre veier og jernbane nå.

Vil du ha ny rv4 nå? Stem FrP.