Er det fritt frem? Gjelder det i så fall for alle?

SPØRSMÅL: Etablering av omsorgstilbud i boligområder reiser en hel del problemstillinger, mener Ap–politiker Stian Simensen, som har tatt opp den aktuelle saken med Gjøvik kommune.

SPØRSMÅL: Etablering av omsorgstilbud i boligområder reiser en hel del problemstillinger, mener Ap–politiker Stian Simensen, som har tatt opp den aktuelle saken med Gjøvik kommune. Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Som noen av de «klagende» naboene ser vi oss nødt til å gi et tilsvar i forhold til noen av de utsagnene OA refererte enkelte politikere på sist uke. AP tok opp noen høyst legitime spørsmål knyttet til firmaet Ecura og deres fremgangsmåter. Utgangspunktet var en klagesak vårt nabolag sendte kommunen på det vi mener er brudd på plan og bygningsloven i regi av Ecura. Det registreres at noen politikere prøvde å få dette til å handle om man er for eller mot bosetting av psykisk utviklingshemmede, og om man er for eller mot hjelpetiltak i eget hjem. Dette oppleves som en avsporing. Dette handler om hvordan et stort og pengesterkt firma, ikke en privatperson, kjøper seg inn i og tar seg til rette i et nærmiljø.

At firmaet er en privat leverandør av omsorgstjenester kan ikke være en «blankofullmakt» til å sette seg over det lovverk og retningslinjer som både øvrig næringsliv og privatpersoner forventes å følge. Deres fremferd har gått ut over trygghet og trivsel for ganske mange, i sine egne hjem. Mange ansatte i døgndrift. Stadige omrokkeringer av kjøretøy inn og ut av veien, vaktbytter og lignende gjør at dette huset har fått en trafikkøkning til nivået av en boligblokk. Trafikkøkningen går rett ut i en av nærområdets mest brukte skole- og sykkelvei (ingen fortau).

Foretaket har allerede gjort flere endringer på hus og tomt som vi mener normalt er søknadspliktig, som blant annet å anlegge ytterligere en utkjørsel (med flere parkeringsplasser) ut i et uoversiktlig kryss. De stengte da uten forvarsel en gjennomgående vei i 2 uker. Og det har vært hendelser som flere har opplevd som ubehagelige og som skaper usikkerhet vedrørende tryggheten til barn nærområdet. Naboene hevder i sin klage til kommunen at Ecura har omgjort en alminnelig enebolig til en institusjon uten å informere eller søke om dette. Ecura har benektet dette. De har først nå sendt sitt første nabovarsel vedrørende endring på hus og tomt. Dette går ikke på noe av det som allerede er gjort, men ytterligere nye tiltak. Som å erstatte en dobbeltgarasje med et stort avfallshåndteringshus og omgjøre store deler av hagen til parkeringsplass og snuplass for 6 kjøretøy. Til slutt vil det være lite som minner om den ordinære eneboligen dette i utgangspunktet var. Dette sier noe om omfanget på virksomheten som er lagt til huset.

I denne saken er det flere svake parter, som barn som bor i umiddelbar nærhet, og beboerne i det aktuelle huset. Vi synes det er leit at de har blitt dratt inn i denne diskusjonen som handler om de strategiske valg Ecuras ledelse gjør.

Det ble nylig avholdt et dialogmøte mellom Ecura og noen av de nærmeste naboene. Dette kom i stand etter klagen fra nabolaget til kommunen og avisoppslag i OA. I møtet ble deler av prosessen beklaget, samtidig som de stod på sin rett til alt som var gjort. Omfanget skulle bestå. At det kom fram at noen nå vurderte å måtte flytte som følge av belastningene Ecuras etablering hadde medført, ble møtt med et skuldertrekk. Ecura gjorde det også klart at de ikke anså seg som ansvarlig om noe skulle komme ut av kontroll. Dette var lite egnet til å betrygge naboene. Da møtet var over gjenstod de innledende beklagelsene som fullstendig tømt for innhold.

Har Ecura tatt proposjonalitetsprinsippet (forholdsmessighet) i betraktning? Det er et av de grunnleggende rettsprinsipp. Hva med allmenne hensyn? Eller kommunens arealplan? Det er både riktig og viktig å finne gode løsninger for brukerne. Men dette skal være fullt mulig uten å gå på vesentlig bekostning av mange andre. Man må gjøre både helhetlige vurderinger og ta individuelle hensyn. Ecuras lokale prosjekt fremstår både mangelfullt utredet og risikovurdert.

Vi mener denne saken viser at det er behov for større grad av offentlig kontroll, regulering og ettersyn av hvordan private helseaktører, som Ecura, går frem. Når fagdirektøren i møte med naboene uttaler at de bevisst valgte å ikke informere nabolaget, fordi de har dårlig erfaring med dette, er det ganske megetsigende. Dette illustrerer godt denne virksomhetens manglende evne og vilje til å finne helhetlige løsninger som er gode både for bruker og nærmiljø. Hvis en så stor og pengesterk aktør, som skal løse omsorgsoppdrag på vegne av det offentlige, bevisst velger å se vekk i fra nærmiljø, er det kritikkverdig.

Hva tenker kommunen? Er det fritt frem? Gjelder det i så fall for alle?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken