Gå til sidens hovedinnhold

Er det fritt fram for overvåking i skog og utmark?

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Styret i Glommen Skog SA besluttet i januar å innvilge støtte til rettshjelp til en grunneieren som oppdaget at politiet hadde plassert et overvåkningskamera ved et griseåte han og en annen jeger benyttet til revejakt. Da Glommen så på denne saken i januar var det noen prinsipielle sider vi reagerte på. Bruk av overvåkning og kameraer i utmarka griper langt inn i personvernet og skal etter vårt syn kun brukes ved mistanke om alvorlig kriminalitet.

I januar da vi behandlet saken var det klarlagt at Økokrim hadde utplassert kameraet. Grunneier var ikke forespurt eller informert om utplasseringen, men Sør-Østerdal tingrett hadde gitt tillatelse. Grunneiers forespørsel om innsyn i kjennelsen ble avvist, men politiet hadde avklart at verken han eller jegeren som jaktet på åtet var mistenkte eller en del av saken.

Etter at TV2 litt senere tok tak i saken følte Økokrim behov for å gi en uttalelse der mistanke om ulovlig utplassering av åtet ble brukt som begrunnelse for overvåkningen. Dette harmonerer ikke spesielt godt med den første forklaringen fra politiet om at grunneier eller jeger ikke var mistenkte i saken. Grunneier og jeger hadde alle nødvendige tillatelser ifølge vårt kjennskap til saken og hadde fulgt alle regler. Åtejakt er den viktigste jaktform på rev og er viktig for å regulere revebestanden. Slik jakt skal da ikke utsettes for generell mistenkeliggjøring fra myndighetene. Vi forundres derfor mer nå enn før Økokrim kommenterte dette til TV2 over hvorfor et så sterkt inngrep som overvåkning er benyttet.

Det er helt uakseptabelt at grunneier ikke får innsyn i hvorfor hans eiendom overvåkes og vi støtter derfor hans begjæring om full innsikt.

Personvern er en helt sentral menneskerett. Det skal være mistanke om alvorlig kriminelle forhold for at det gis tillatelse til overvåkning. Man skal kunne oppholde seg i egen skog uten å måtte sondere terrenget for «skjulte kameraer» for å være sikker på at man er alene. Derfor oppfordrer Glommen Skog på generelt grunnlag alle grunneiere om å ha kontroll med viltkameraer som oppdages utplassert på eiendommen, plukke inn de man ikke kjenner opphavet til og levere dem til politiet.

Skog er «offentlig sted» i den betydning at allemannsretten gir alle tilgang til utmarka. Det setter vi alle pris på, men grunneier bør være den som har kontroll med hvor kameraer er utplassert – så sant det ikke er mistanke om alvorlig kriminalitet – noe det da ikke var i dette tilfelle.

Personvern og mistenkeliggjøring av allmenheten er alvorlige temaer. Glommen Skog ønsker svar på hva denne saken bunner i og mener dette er av generell interesse for alle eiere av skog og utmark. Derfor blir vi med og støtter grunneiers saksomkostninger for å få full innsikt i hva som var grunnen til at hans lovlig utplasserte åte ble overvåket.

Kommentarer til denne saken