Er det bedre for Gran å være en utkantkommune i Innlandet, enn en utkantkommune i Akershus? Er det kanskje viktigere for Gran å være i samme fylke som Lunner og Jevnaker, enn hvilket fylke kommunene tilhører? Hva da hvis Jevnaker etter sin utredning vraker både Akershus og Innlandet til fordel for Buskerud?

Med regjeringens åpning for oppløsning av de fortsatt ganske nye fylkesgrensene, har Gran og Jevnaker fått det kjempetravelt med et stort og vanskelig spørsmål. Lunner sitter stille i båten og har ikke noe ønske om å se seg tilbake mot Innlandet. Men både i Jevnaker og Lunner framskyndes nå selvransakende utredninger om nettopp disse spørsmålene.

Da oppløsningsstormen i fylkene sto på som verst, dro de tre Hadelands-ordførerne til Kommunal- og moderniseringsministeren for å spørre ham til råds. Statsråden ga uttrykk av forståelse for dilemmaet at de tre kommunene som har lang tradisjon med regionsamarbeid, plutselig kan ende med å tilhøre hver sin fylkeskommune. Han ga kommunene noe lenger frist enn fylkene på å sende sin eventuelle søknad om grense. Men om Hadelands-kommunene skal komme med i denne runden av grensejusteringer, må en slik søknad være departementet i hende i tide til vedtak før sommerferien. Neste mulighet er ikke før i 2028.

Rådmannen i Gran pisker sine hester for å få utredningen klar så snart som mulig, men peker på det innlysende premiss som ikke ble sagt høyt under fylkesdelingsdebatten; dette er mer enn noen annet et politisk spørsmål. Derfor er det vanskelig å komme med et klart råd fra administrasjonen om hva som er best for innbyggerne. Innbyggerne selv skal få uttale seg i en meningsmåling som allerede er under innhenting.

For Innlandet har det å miste Jevnaker og Lunner hatt større betydning enn i rent folketall. Fordi i disse kommunene er folk yngre, mer produktive og gir høyere uttelling i tilskudd fra staten. Om også Gran vender nesa sørover, kan det få stor betydning og skape dertil forvirring. For eksempel med tanke på sykehustilhørighet, politisk trykk på Gjøvikbanen og rv4 – og en stortingsplass som følger med på flyttelasset.