I august 2016 orienterte Per Tore Teksum i Skarpsno AS politikerne i Gjøvik om sine planer for parkeringsanlegg med Kiwi-butikk. Han presenterte også sine planer for to boligblokker med leiligheter. Den 10. oktober samme år fikk firmaet Skarpsno opsjon med Gjøvik kommune med tre år til å starte bygging. Den 4. desember 2019 kunne vi lese i OA det nye forslaget med byggehøyde på de to boligblokkene oppe på parkeringshuset ved Kalkvegen. Det var nå økt flere etasjer på byggehøyden.

Det ble ingen bygging på Kopperud i opsjonperioden som gikk ut i 2019. Nå er det flertall fra borgerlige politikere i Gjøvik. De ønsker at det skal bygges boligblokker på Kopperud.

Den 19. mai 2022, var det et arbeidsmøte med: en representant fra Kopperud Utvikling AS, to fra Arealplan i Gjøvik kommune, leder for Bylab ved Gjøvik kommune, og kommuneadvokat som var observatør.

I referat fra møtet er det liste over hvem som er aktuelle for å delta i medvirkning.

 • Borettslaget i de to boligblokkene
 • Beboere i tre ulike boligområde – nord, øst og vest for bydelsenteret
 • Studentsamskipnaden (SIT blokken)
 • Barn og unge via Kopperud skole (utvalgte fra barne- og ungdomsskoletrinn)
 • Eksisterende næringslivsaktører innenfor bydelsenteret
 • Aktuelle nye næringsaktører
 • 16 – 18 unge, nås via Ung Gjøvik – Frivillighetssentralen
 • Gjøvik kommune v/ helse og omsorgstjenesten (kartlegge behovet for kommunale tjenester, legesenter og så videre )
 • Eldrerådet
 • Sørbyen arbeiderlag
 • Utvalg for samfunnsutvikling
 • Innlandet fylkeskommune, Statens vegvesen, Statforvalteren med flere

Der står nevnt metodikk med tips for hvordan gå fram i saken.

«Viktig å lage gode spørsmål i medvirkningsopplegget som handler om behov og ønskede kvaliteter i bydelsenteret. ( torg aktivitetsområde, ønsket innhold i et bydelsenter med mer)».

«Unngå høyde/volum-diskusjon i tidlig medvikningsfase. Ta gjerne utgangspunkt i dagens stuasjon.»

Beboere som bor nærmest vil få en fortettet området med høyblokker som hinderer utsikt og som gir skygge. Er boligutviklere i Kopperud Utvikling AS villig til å kjøpe boliger til de som ønsker å selge boligene sine? Salgsverdien for de boligene vil gå ned i verdi.

Kopperud Utvikling AS har leid firmaet Plan1 til utvikling av sitt prosjekt. Firmaet Plan1 har presentert skriftlig mellom annet en plan med fremdrift for hva som skal skje og når. De har ikke presentert noe om hvor høye de nye blokkene blir, og hvor mange. Dette er jo etter anbefaling fra det som ble gitt av tips fra arbeidsmøte den 19. mai.

Hva er medvikning uten å kunne påvirke tidlig i fasen om byggehøyde og hvor mange nye boligblokker det skal plasses på Kopperud sentrum?