Innlandet har bedrifter som er blant de beste i verden innenfor sin bransje. Vi har både sterke klynger og enkeltbedrifter som konkurrerer i næringslivets champions league. Tenk på Hexagon Ragasco, Gudbrandsdal Uldvarefabrikk, Moelven og Curida. Hvor mange flere slike finnes her i fylket? Hva skal til for å få dem til å vokse seg store?

Innovasjon Norge har noen ideer.

Norske virksomheter kan bidra til å løse de store utfordringene – verdens utfordringer. Vi har selskaper som er ledende på bærekraftig energi i form av havvind og vannkraft og i Innlandet har vi flere fortrinn når det gjelder å utnytte den grønne bioøkonomien. Her er det initiativ både innenfor karbonbinding, ny energi og for å øke verdiskapingen fra hver kubikk med tømmer. Vi har høyteknologiske bedrifter som utvikler og bygger verdensledende produkter innenfor sin nisje – som kommer oss alle til gode. De leverer bærekraftige, langsiktige løsninger, ikke bruk-og-kast-produkter eller billig hyllevare. Det er kostbart å produsere i Norge, til gjengjeld viser undersøkelser at norske bedrifter leverer høy kvalitet, til rett tid og i ryddige samarbeid.

Vet verden det? Kanskje ikke. For at vi skal kunne selge våre produkter i et annet land, må kundene der vite om de norske løsningene – og våre bedrifter må kjenne kundene. Selv om internett har gjort det lettere å finne ut hva som skjer i andre land, er det avgjørende for bedriftene å få hjelp mot nye markeder. De trenger veivisere med kunnskap og kontakter, nettverk og nese for muligheter. I tillegg må vi vise at vi finnes.

Så viktig er dette for Norge og norsk velferd, at regjeringen har lagt fram en ny handlingsplan for eksport. Innovasjon Norge er en viktig partner i det norske støtteapparatet. Vi har ansatte med eksportkompetanse i hvert eneste fylke, som jobber side om side med våre spesialister på bedriftsutvikling. På den måten kobler vi utviklingen hjemme sammen med markedsarbeidet ute. Gjennom vårt internasjonale nettverk kobles vi også mot gründere og bedrifter i utlandet som vurderer å etablere seg i Norge. I Innlandet arbeider vi nå med flere slike interessenter. Det som trekker dem hit er grønn kraft til gunstig pris, kompetent og sikker arbeidskraft, industriell kompetanse og gode offentlige ordninger. Vi mener det er tre ting som skal til for å sikre at norske bedrifter lykkes og vokser i internasjonale markeder.

Vi må ha et godt, lett tilgjengelig tilbud til alle. Alle bedrifter som vurderer internasjonale markeder som en del av sin forretningsmodell må få det samme tilbudet, der vår kunnskap er lett tilgjengelig. De skal finne informasjon om markedene, behovene, gjeldende regler og muligheter til å komme videre. Bedriftene kan også sparre med rådgivere, få ekspertråd, avklare behov og bli koblet til partnere som er mer relevante om de trenger det. Dette kan vi levere digitalt, over hele landet, døgnet rundt, uten at det koster bedriftene noe.

Dessuten viser både forskning og erfaringer fra andre land at vi må satse mer målrettet på de bedriftene som har store muligheter internasjonalt. Innovasjon Norge vil tilby de som har riktig kompetanse og stort potensial en skreddersydd pakke over to til tre år. Den kan inneholde både en styrking av bedriftens kapital, kompetanseprogrammer og individuell rådgivning. Vi vet at slike tilpassede kombinasjoner øker sjansen for at bedriftene lykkes. Vi vil koble på partnere som Eksportkreditt, GIEK, NORWEP og ambassadene når det kan hjelpe kunden videre. Team Norway, kaller vi det.

Til sist må vi satse på de virkelig store, internasjonale mulighetene. Det er konkrete, internasjonale markedsmuligheter – som utbygging av infrastruktur, flyplasser, digitalisering av et helt kontinent eller langsiktig arbeid for å løse et av FNs bærekraftsmål. Norge må være på banen! Vi må se etter prosjekter der norsk næringsliv kan mer enn andre, og så må vi sammen gripe mulighetene. Dette er så viktig at vi har et eget uttrykk for det: high potential opportunities.

For å lykkes, må Norge ha folk på bakken over hele verden. De må kjenne jordsmonnet der de er; de må vite hvor det er fotfeste og hvor det er kvikkleire. Som virkemiddelaktør er Innovasjon Norge alene om å ha kontorer over hele Norge og folk verden over. Vi velger de viktigste markedene, og nå satser vi enda mer der mulighetene er størst – i Tyskland, Storbritannia, Singapore og USA. Lurer du på hvilken betydning valget i USA får for et selskap i Innlandet som vil satse der? Snakk med våre folk.

Vi samarbeider med toneangivende partnere i mange land – næringsorganisasjoner, universiteter, sykehus og lokale teknologiselskaper. Fornuftig oppfølging av nettverk gir kontakter, som igjen gir muligheter. Du må være der, du må snakke med de riktige personene til riktig tid. Å kjenne trendene, myndighetenes planer og gjeldende regler er avgjørende for å se behovene og formidle dem til bedriftene som kan løse dem. Det gjør våre kolleger over hele verden. De er bedriftenes pass til verdens markeder.

Men alt sammen starter hjemme. De tre punktene jeg nevnte over, forutsetter at vi har et spirende, mangfoldig næringsliv i Norge og i Innlandet. Bare da kan bedriftene våre – store og små – bidra til å forandre verden. Det er faktisk det dette handler om, å utvikle løsninger som gjør verden til et bedre sted – ett lite skritt om gangen. Vi er klare til å gjøre vår jobb. Er du?