Terje Enger, styremedlem Søndre Land SV gir i OA den 9/5 uttrykk for at han er positiv til en batterifabrikk i Innlandet i Søndre Land eller Gjøvikområdet. Spørsmålet Enger bør stille seg er om denne markedsføringen av en batterifabrikk, slik man markedsfører vindmøller, egentlig er noe prosjekt til beste for klimaet og miljøet. En ting er at en batterifabrikk krever meget store arealer, og i tillegg store vannressurser for produksjon av batterier. Dessuten har man ikke løst avfallsproblemet med brukte batterier.

En batterifabrikk krever også enorme mengder med strøm. Hvor skal den strømmen tas ifra? Der er det neppe noe annet alternativ enn vindmøller på land, og man vet hvilken sterk motstand og konflikt vindmøller vil skape. I praksis har man også erfart at NVE og OED har liten eller ingen vilje til å ta til etterretning faglig sterke og uavhengige konsekvensanalyser som går utbyggerne imot. Kloden tåler ikke bare å erstatte fossil energi, men også øke forbruket av strøm med elektrifisering. Det er en utopi. Det er det ikke ressurser til, og vil skape stor forurensning. Vindmøller vil skade dyre og fuglelivet, være visuell forsøpling for turistnæringen, skape støy, forstyrre TV-signaler osv. samt miljøforurensning fra rotorbladene. I det store og hele er derfor en batterifabrikk et negativt prosjekt for klima og miljø. Man burde heller satse på en mer stabil utvikling av mindre og mellomstore bedrifter i Innlandet som kan generere flere arbeidsplasser med mindre bruk av arealer og tilstrekkelig energi ved å ruste opp kraftverk.