Det er sikkert mange grunner til å stemme Arbeiderpartiet ved stortingsvalget. Hensynet til klima og miljø kan imidlertid neppe være grunnen. Fylkesordfører Even Aleksander Hagen (Ap) glemmer noen vesentlige punkter når han i sitt innlegg i OA beskriver at Arbeiderpartiet tar klimaansvaret på alvor.

Både utslippsfrie ferger og passasjerbåt på Randsfjorden og Mjøsa, og utslippsfri kollektivtrafikk er god satsning. FNs klimarapport krever imidlertid at vi må ta i bruk mer drastiske tiltak om skal vi unngå klimakollaps.

Når vi leser fylkesordførerens innlegg, er det som om alvoret ikke har nådd inn. Det burde nå være umulig å hevde at man tar klimaansvar når Norges framtid som oljenasjon ikke blir nevnt.

Rødt har ikke, som MDG, satt noen dato for oljestopp, selv om Ap-Støre beskylder oss for det.

Det vi i Rødt legger i å ta ansvar er:

- Vi må få en politisk styrt planmessig nedtrapping som hindrer tap av arbeidsplasser.

- Ingen nye letetillatelser må innvilges på norsk sokkel.

- Equinor må tas av børs. Utenlandssatsingen må avvikles og selskapet må bli et lokomotiv for den grønne omstillingen ved å lage industri og utvikle samfunnet videre i en riktig klimaretning.

- Varig vern og petroleumsfrie områder utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Dette er et ansvar Arbeiderpartiet i dag ikke er villig til å ta.

Ap velger nesten uten unntak feil side og har gjort det i flere tiår.

Lokalt ser vi det i dag når Ap går inn for å bygge firefelts motorvei over et verneområde i Lågen. På bekostning av utbedring av eksisterende fylkesveier. En miljøversting av dimensjoner. I tillegg ser vi det på fraværet av satsing på jernbane.

Nasjonalt så vi det i Altakampen, i kampen mot monstermastene i Hardanger, utbyggingen av Øvre Otta, i vernet av Lofoten-Vesterålen-Senja og ikke minst hva som skjer i Repparfjorden i disse dager.

Dette kan umulig være framtidens poltikk. Og det bidrar ikke til å hindre klodens kollaps.

Vi deler det synet at de beste løsningene for klima, miljø og arbeidsplasser finner vi når arbeiderbevegelsen og miljøbevegelsen setter seg rundt samme bord.