Gå til sidens hovedinnhold

EØS, et redskap for å undergrave grunnloven

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg er såpass gammal at jeg husker helt tilbake til den første kampen mot å underlegge seg fremmede makter. Da het det EEC og året var 1972.

De med lengst 17. maisløyfe var ihuga tilhengere av underdanighet, men de ropte høyest hipp hurra for 17. mai. Det var ikke måte på hvor mange ulykker som skulle ramme Norge hvis vi sa nei til EEC. Pest, stivkrampe, kolera og meslinger skulle ramme oss alle og de som overlevde ville knapt ha arbeid og penger til et lite måltid. Disse spådommene og dommedags profetiene ble gjentatt i 1994, med det samme resultatet, folket trodde ikke på dem. Ga jevnt f og stemte nok en gang nei.

Siden 1992 har vi vært svinebundet til en avtale som blir verre og verre for arbeidsfolk og grunnen til det er det samme som vi stemte nord og ned i to folkeavstemninger.

Vi får ikke solgt varene vi produserer, messer de om til stadighet. Oj, oj, oj. Så vidt jeg veit så handler EU med over 150 land, men ingen må underordne seg EU diktaturet for det.

EØS avtalen er fortrinnsvis ikke en avtale som skal sikre Norge og Island gode handelsvilkår, men er en ordning der EU kan tillate seg å kreve at Norge skal forandre lover og regler i markedsliberalistisk retning.

Det er for meg ikke direkte oppsiktsvekkende at sosialdemokratiet godkjenner en slik politikk. En oven ifra og ned holdning, som fører til at vi blir underlagt et liv som husmenn. De har jo stemt igjennom at utleiefirmaer av arbeidskraft er sunt og bra, ikke for arbeidsfolk, men for sine nye venner blant finanskapitalen. Foretaksmodellen ble sammen med H og FrP gjort gjeldene i Norge. Det er vel ikke så mange som synes dette var noe bra for det norske folket, men eliten er vel fornøyde. Privatiseringen av Statoil og Telenor var heller ikke noen genistrek for nasjonen Norge

Vi må alle være svært glade for at det ble NEI i to folkeavstemminger, men problemet er at folket fremdeles stemmer på partier, som gjør hva de kan for at Norge skal tilpasse seg til evig tid å føre markedsliberalistisk politikk. Tradisjonell sosialdemokratisk politikk og ikke minst sosialistisk politikk er definitivt forbudt.

Det er på tide å si at vi vil bestemme våre lover selv og vi vil ikke at fremmede makter skal bestemme norske tariffer og arbeidsvilkår.

LO kongressen har i 2013 og 2017 vedtatt at norske lover for arbeidslivet måtte få forrang foran EU regler.

Mange av oss som var der visste jo at dette vedtaket var i strid med hele EØS avtalen, men stemt for, fordi virkeligheten ville vise at et slikt vedtak ikke har det handlingsrommet som tilhengerne plutselig fant ut at ikke var utnyttet godt nok.

Helt siden 1992 da loven ble vedtatt uten folkeavstemming har følgende EØS forpliktelser stått nedfelt i avtalen.

1. I paragraf 1 står det helt klart. EØS avtalens hoveddel skal gjelde som norsk lov. Hva betyr det? Jo at alle norske forskrifter og lover som ikke overholder dette, skal endres.

2. Paragraf 2 banker fast «bestemmelser i lov som tjener til å oppfylle Norges forpliktelser i avtalen, skal i tilfelle konflikt gå foran andre bestemmelser som regulerer samme forhold» den samme teksten gjelder for forskrifter.

3. Som om ikke dette er tydelig nok så banker protokoll 35 til EØS- loven: Partene forplikter seg til å gi EØS-lovverket forrang hvis norske regler er i strid med en EØS-lov

4. Alt dette står i total motsetning til hva vi vedtok på begge LO kongressene i 2013 og 2017.

Det er på tide at Fellesforbundet og hele LO spør Arbeiderpartiet om de støtter vedtakene på LO Kongressen i 2013 og 2017. Og hva de har tenkt å gjøre for at vedtaket skal bli til virkelighet.

At Fellesforbundet på landsmøte i oktober håper å legge EØS debatten dø, ved å kreve en utreding av EØS avtalen, er vel ikke helt uventet. Er det noe vi ikke trenger så er det en utredning fra mørkeblå partier i regjering og Ja til EU folkene i AP.

Kommentarer til denne saken