EØS-avtalen danner grunnlaget for mange arbeidsplasser i Distrikts-Norge. Uten denne adgangen til et marked med over 500 millioner mennesker, ville grunnlaget for mange småsamfunn være borte. Bare i Innlandet, hvor 19.000 er ansatt i eksportbedrifter, 12.000 i Oppland og 7000 i Hedmark, går 70 prosent av eksporten til EU.

Dette vil flere partier sette i spill. De later som om det er mulig å reforhandle deler av avtalen, men vet selvsagt godt at det ikke går. Skal avtaler reforhandles, må de først sies opp. På samme måte som Storbritannia måtte gå ut av EU før de kunne begynne å forhandle om en ny handelsavtale.

Norge er i dag atskillig rikere enn da vi forhandlet fram avtale i 1994. Det betyr at EU vil kreve mye større innrømmelser fra Norge i en ny forhandlingsrunde.

Denne risikoen er altså Senterpartiet, Fremskrittspartiet, SV og Rødt villige til å ta. Spesielt forunderlig er det at nettopp Senterpartiet, det profilerte distriktspartiet, driver et så høyt spill. Får de gjennomslag, vil mye av næringsgrunnlaget for norske bygdesamfunn være tapt.

At Senterpartiet er villige til å sette 19.000 distriktsarbeidsplasser i spill, sier noe om troverdigheten i partiets påståtte distriktsprofil.

I motsetning til disse fire partienes politikk, står Høyre som en garantist for å videreføre Norges viktigste handelsavtale. En stemme til Høyre er derfor en stemme for å sikre viktige arbeidsplasser i Innlandet.