Gå til sidens hovedinnhold

EØS-avtalen – en kommentar.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Oppland Arbeiderblad den 8. juni har Kjell Werner, ANB, en kommentar til EØS-avtalen. Det framkommer at avtalen synes å ha styrket seg i opinionen. Men kommentaren trenger så absolutt et supplement og en henvisning til alle ulempene som denne avtalen har påført det norske folk via de ca. 12.000 direktivene og forordningene som Stortingsflertallet har vedtatt. La meg bare nevne noe, eksempelvis ACER som vil påføre både husholdningene og den kraftkrevende industrien betydelige økte strømpriser når harmoniseringen trår i kraft.

Noe annet er anbudsprinsippet som påfører kommuner og offentlige virksomheter et voldsomt byråkrati og som fratar dem muligheten til å vurdere andre hensyn enn pris. Jernbanepakke 4 vil oppheve statens kontroll og myndigheten over jernbanevirksomheten i Norge. Jeg nevner også Finansdirektivet, hvor EU har fått kontrollfunksjon og kan gi restriksjoner overfor våre finansinstitusjoner. Jeg har akkurat lest boka «Svartmaling – kriminelle bygger Norge» av Einar Haakaas. Vi trenger arbeidskraft utenfra, men her i denne boka ser vi ulempene når de med kriminelle hensikter kan dekke seg under den frie flyten av arbeidskraft. Det er snakk om skatteunndragelser, momsunndragelser, unndragelser av arbeidsavgift, hvitvasking av penger og sosial dumping av arbeidsfolk – til stor skade for de berørte næringene og for velferdsstaten. Dette bare for å nevne noe.

I 2019 kostet EØS-avtalen oss 8,5 milliarder kroner. Og i tillegg kommer utgiftene til det enorme byråkratiet i departementene som kreves for å bygge inn alle forordningene og direktivene i vårt eget lovverk. Hvorfor skal vi måtte betale for å få lov til å selge fisken vår, strømmen vår, naturgassen vår, aluminiumsproduktene våre osv. Og spesielt når vi vet at EU for hvert år eksporterer mer og mer av sine varer til Norge, ikke minst landbruksvarer. Her hadde Norge et handelsunderskudd på 44 mrd. kroner i 2020. I et helhetlig perspektiv blir det helt feil å si at EØS-avtalen er til fordel for Norge. Nei til EU ønsker at vi sier opp hele EØS-avtalen og i stedet bygger på den frihandelsavtalen vi allerede har med EU fra 1973. Men denne handelsavtalen fra 1973 må moderniseres – ut fra at vi med årene har fått nye varegrupper og mye ny teknologi og at nye stater er tilsluttet EU samt at Storbritannia er utmeldt av unionen.

Kommentarer til denne saken