Enveiskjørt Hans Mustads gate og trafikksikkerhet

Av
DEL

MeningerFor en tid tilbake arrangerte beboere i Parkvegen og Mathias Topps veg et godt besøkt møte. To representanter fra Gjøvik kommune og to fra Statens Vegvesen på Lillehammer var også til stede. Agendaen var dagens trafikksikkerhet i Øverbyeveien, Parkvegen, Mathias Topps veg, Øvre Torvgate og Hans Mustads gate.

I dag er gjennomgangstrafikken i Parkvegen og Mathias Topps veg cirka 2800 biler i døgnet og det er forventet at den vil øke ytterligere. Årsaken til denne store økningen er at reguleringen av Hans Mustads gate, en av byens viktigste gater for å komme fra sørbyen til nordbyen eller omvendt, er blitt enveiskjørt, kun nordgående trafikk.

Antall biler som i dag kjører i Parkvegen og Mathias Topps veg er mye, mye høyere enn det tallet som lå til grunn, da beslutningen om å gjøre Hans Mustads Gate enveiskjørt ble tatt i 2015. Begrunnelsen var at enveiskjørt Hans Mustads gate er mer trafikksikkert. Resultatet er at denne reguleringen bare flytter problemet til et mye større område og nye gater, og mange flere farlige trafikkpunkter.

For å si det på en annen måte; Gjøvik kommune har ofret Gjøviks viktigste friluftsområde Fastland og områdene rundt til fordel for de 2 prosent prosent som sykler om sommeren, om vinteren tilnærmet 0.

Utkjøringen til Raufossvegen fra Mathias Topps gate med all trafikk fra Mustad-området på andre siden, er ikke laget for dagens trafikkbelastning og den er åpenbart mer trafikkfarlig enn krysset Raufossvegen – Hans Mustads gate.

Gjøvik kommunes representant fortalte at saksbehandling vedrørende denne reguleringen ikke hadde vært god og at konsekvensene av de grep som er gjort i henhold til gatebruksplanen for Gjøvik sentrum ikke hadde vært vurdert grundig nok, og at ikke alle tiltak som er gjort, er politisk vedtatt. Etter 98 år med samme styre i Gjøvik har vel mye gått på autopilot?

Med bakgrunn i den økende trafikken i Parkvegen har man vært nødt til ta bort cirka 15 parkeringsplasser og lage fortau/sykkelveg. Kostnad cirka 1,5 til 2,0 millioner kroner.

Ombyggingen i Meieribakken er et tiltak som på vanlige folk virker fullstendig uforståelig. Man bygger om med kantstein som gjør at bilene/bussene må bruke fortauene på begge sider av vegen som kjørefelt. Tar man kostnaden til dette tiltak, pluss det som er gjort i Parkvegen, kunne Gjøvik kommune heller reparert det populære badet i Røverdalen, som nå er stengt på tredje måneden.

Det nye kommunestyret må gå grundig inn i tidligere beslutningsprosesser. Kommunen må ta mer styring og ikke overlate alle beslutninger uten politisk behandling til byråkratene i Statens Vegvesen på Lillehammer.

Ordfører Sveen uttalte nylig, «vi skal ikke gjøre hverdagen vanskeligere for folk»! Det har nemlig det forrige regime i Gjøvik gjort.

Nå venter vi på at ordfører Sveen, varaordfører Bjertnæs og leder Kjersti Bjørnstad for Kultur og Teknisk Utvalg i Gjøvik får ryddet opp?

Videre må politikerne erkjenne at bilen er kommet for å bli, på sikt uten karbonutslipp, og at Gjøvik aldri kan bli en sykkelby. Her er det vinter seks måneder og busstilbudet vil aldri kunne erstatte bilen 100 prosent, heller ikke spark.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags