Entreprenøren på det nye sykehjemmet har fremmet endringskrav for 63,6 millioner kroner

Consto Eide AS, totalentreprenør på byggingen av nytt sykehjem i Søndre Land, har fremmet 46 endringskrav med en pris på til sammen 63,6 millioner kroner. Kommunen har avvist det meste, men må tåle fire måneder forlenget byggetid.