Enstemmighet om alt i Gjøvik Hockey

Esten Kjølvang (i midten) går løs på sitt sjette år som leder i Gjøvik Hockey. Her sammen med de to nye i styret; Henriette Stray Fischer og Erik Bratlien.

Esten Kjølvang (i midten) går løs på sitt sjette år som leder i Gjøvik Hockey. Her sammen med de to nye i styret; Henriette Stray Fischer og Erik Bratlien. Foto:

Av

Onsdag 27. mars ble det avholdt årsmøte i Gjøvik Hockey, hvor både valg og vedtak var enstemmige.

DEL

Om lag 25 frammøtte fikk høre både styrets og lagenes årsberetninger, samt at regnskap, budsjetter og øvrige formaliteter ble vedtatt.

Det var mye positivt, men det kom også fram hva som må jobbes med det kommende året.

Gjøvik Hockey kan se tilbake på et år hvor den sportslige utviklingen, både på topp og i bredden har vært god. Aktiviteten har vært stor, og ønske om enda mer aktivitet var tydelig.

Organisatorisk har også klubben fortsatt i riktig retning. Nå gjelder det å bruke det neste året godt, slik at økonomien også kommer tilbake på plussida.

Styret foreslo et budsjett hvor det er lagt opp til et overskudd på ca. 90.000 kroner. I dette budsjettet ligger også en post for uforutsette utgifter.

2018 endte med et negativt resultat på om lag 250.000 kroner, der kostnadsoverskridelser var hovedutfordringen, mens inntektssiden kom i mål.

Reisekostnader ble trukket fram som en av de største overskridelsene som følge av flere lengre og dyrere reiser enn budsjettert, både på senior og bredde.

I tillegg til budsjett ble det lagt fram planer for hvordan oppfølgingen av økonomien skulle bli enda tettere kommende år, slik at man kommer i mål på riktig side i 2019.

Et annet viktig punkt på et årsmøte er selvsagt valg. Fra styret som ble valgt i fjor fortsetter fem av sju, mens Irene Berg Øyhus og Ola Solheim Grøndahl ble takket for sin innsats av årsmøtet og styreleder Esten Kjølvang.

Nye inn i styret er Henriette Stray Fischer og Erik Bratlien. Esten Kjølvang ble gjenvalgt som leder, og går med det løs på sin sjette sesong som leder. Ketil Heidenberg og Amund Glæserud ble også gjenvalgt, mens Hanne Næstad-Gjørvad og Tore Kongstein har igjen ett år og dermed ikke var på valg.

Til slutt ble klubbens planer og foreløpige resultater med utarbeidelse av håndbøker presentert, og styret fikk fullmakt til å fullføre denne jobben.

Det var ingen innkomne forslag.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

Artikkeltags