Ensomhet - et folkehelseproblem

Artikkelen er over 4 år gammel

Mange i samfunnet vårt er ensomme.

DEL

MeningerTre av ti personer over 80 år sier de er ensomme. I denne alderen har flere mistet nære og kjære, og det kan oppleves vanskelig å mestre hverdagen. Flere frivillige organisasjoner jobber hver dag for å skape en mer meningsfull hverdag for sine medmennesker. Dette arbeidet bør hylles i større utstrekning enn det gjøres i dag, de utgjør en viktig ressurs i samfunnet. Fremskrittspartiet vil at flere skal oppleve sosial kontakt og aktivitet som gir dagene innhold og mening. Derfor styrker Høyre/FrP-regjering frivillige organisasjoners arbeid med 10 millioner kroner for å forebygge ensomhet.

Målet med midlene er å få eldre som lever alene eller er ensomme med på aktiviteter. Tiltakene er viktige både for mer sosial kontakt, økt fysisk aktivitet og bidra til at flere eldre kan opprettholde sosiale nettverk. Ensomhet utgjør også et betydelig folkehelseproblem. Personer som opplever ensomhet kan risikere et dårligere liv og tidligere død. Å være ensom gir større fare for psykiske helseutfordringer, og utgjør en risiko for å få livsstilssykdommer. En metaanalyse fra 2010 ser på ensomhet og dødelighet, konkluderer med at risikoen for tidlig død som følge av ensomhet er sammenlignbar med det å røyke. At flere får oppleve sosial kontakt og aktivitet vil skape en bedre hverdag for veldig mange mennesker, og er særlig viktig i et folkehelseperspektiv. Jeg er glad for at regjeringen tar ensomhet på alvor og verdsetter det viktige arbeidet mange frivillige organisasjoner gjør for å forebygge ensomhet.

Kari Kjønaas Kjos
Stortingsrepresentant Frp