Mange mennesker i Norge bor av ulike grunner alene. Da har man én inntekt som skal dekke alle livskostnader. De aller fleste avgifter er de samme uavhengig av hvor mange som bor i boligen. Kun de med vannmåler betaler for det de bruker, men her er det alltid en minstesats. Renovasjonsavgiften er den samme om du bor alene eller med flere.

Jeg har dessverre egen erfaring her. Jeg ble etter ca 30 års samliv/ekteskap enkemann for 5 år siden. Jeg forstår at for en som plutselig blir eneboer kan dette by på store problemer og utfordringer. Boutgiftene er stort sett de samme som da vi var 2. Bruker litt mindre penger på strøm og mat ,kanskje.

Eiendomsskatten er ofte spesielt tøff for enslige. Jeg frykter at om få år kan vi oppleve mange tvangssalg av boliger grunnet kommunale avgifter. Du må betale skatt for å eie egen bolig, og den er den samme om boligen er gjeldfri eller belånt over pipa! Er det riktig at du skal ha samme avgiftsberegningen om du bor alene eller sammen med 10-15 stykker?

Samme gjelder NRK-lisensen. Det er samme pris om du bor alene eller sammen med flere. Samme pris om du har én eller flere TV-er. Rettferdig? Nei. Heldigvis er det noen som jobber mot denne urettferdigheten.

Avgifter og gebyrer knyttet til bolig må i størst mulig grad differensieres ved at det betales for målt forbruk, og ikke etter stipulert forbruk basert på boligens areal.

På grunn av et generelt høyt kostnadsnivå opplever mange aleneboere at de befinner seg i en økonomisk krevende situasjon. Vi i Fremskrittspartiet ønsker i størst mulig grad politiske løsninger som er generelle, men som samtidig ivaretar interessen til ulike grupper mennesker. Som aleneboere og andre som opplever vansker og urettferdighet.