Kjært barn har mange navn. Slik også med dem som lever alene. Da jeg jobbet i Ensliges Landsforbund (EL) mottok vi et brev der det utenpå konvolutten sto «Til Rensliges Landsforbund». Det var jo en bra attest å få og kunne oppfattes som «renslig i alt vårt arbeid». En annen gang fikk vi henvendelse «Til De døves forbund». Er det slik at alle forbund kan forveksles med hverandre?

Enslig og ensom har tre bokstaver til felles, derfor er det så lett å forveksle begrepene. Mens enslig betegner en persons sivile status, står ensom for en følelsesmessig tilstand, negativt og positivt.

Mange oppfatter enslig som stigmatiserende. Psykolog Peder Kjøs skrev en gang en kronikk i Aftenposten med tittelen » Ingen enslige lenger». Her skulle altså mange hundretusener personer raderes ut av vokabularet og eksistensen? Vi ser for oss hæren av enslige mødre/fedre, enslige forsørgere, enslige mindreårige samt utallig bruk av enslig i SSBs statistikker.

Mange mener at begrepet singel er en bedre betegnelse for gruppen per i dag, uten at dette er så selvsagt. Singel er også stigmatiserende, all den stund det oppfattes som om en singel person er uten ektefelle, partner, samboer eller kjæreste. Å betegne seg som singel, oppfattes som om personen er ledig på torvet. Og dette er vel så stigmatiserende som enslig.

I år 2021 kunne en forvente at begrepet enslig hadde kvittet seg med sammenblandingen, noe som ser ut til å sitte svært langt inne. Renslig eller ikke: Ensliges Landsforbund kjempet en hederlig kamp gjennom 62 år for å oppnå større likeverd i par-samfunnet. Organisasjonen er nå dessverre nedlagt på grunn av manglende ledelse, så nå er det opp til politikerne å ta hensyn til nær én million aleneboende. Én million potensielle velgere. Sammen er vi dynamitt!